Gå til sygdomsliste

For studerende og gæsteforskere

Er du interesseret i at arbejde ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning i forbindelse med et studie eller som gæsteforsker, skal du henvende dig til forskningslederen i den enhed, hvor du ønsker dit projekt udført.

Ledige stillinger

Ledige stillinger bliver slået op i dagspressen. Du kan også se dem her:

www.cancer.dk/jobs

Det er forskningslederen, der afgør, om der er projekter og plads til studerende og gæsteforskere, og forskningslederen som stiller de nødvendige faciliteter til rådighed.

Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning er arbejdsplads for mange ph.d.-studerende og et mindre antal specialestuderende og gæsteforskere.

Hvis du som forsker eller studerende vil vide mere om forskningen i Center for Kræftforskning, kan du besøge vores engelsksprogede hjemmeside:

www.cancer.dk/research

Kontakt

Kontakt forskningssekretariatet for yderligere information:

Laila Fischer
Sekretær
Tlf.: 35 25 73 02
E-mail: lf@cancer.dk

Aflønning

Som gæsteforsker medbringer du din egen løn fra et andet institut, eller du har egne projektmidler.

Som ph.d.-studerende har du enten et ph.d.-stipendium fra et universitet eller et forskningsråd, eller du kan være videnskabelig assistent betalt af en projektbevilling.

Som specialestuderende får du ingen løn i den normerede studietid. Hvis specialearbejdet er særligt godt videnskabeligt set, kan du søge et scholarstipendium til den sidste del.

I øvrigt

Forskningslederen stiller eventuel laboratorieplads og udstyr til rådighed i begrænset, men nødvendigt, omfang.

Da enhederne ikke har nogen formel undervisningsforpligtigelse, forventer vi en stor og solid indsats fra specialestuderende.