Gå til sygdomsliste

Privatlivspolitik

Baggrund

I forbindelse med vores arbejde i Kræftens Bekæmpelse (herefter ”Kræftens Bekæmpelse”, ”vi”, ”vores”), behandler vi en række personoplysninger om dig. Personoplysninger er oplysninger, der identificerer eller kan identificere fysiske personer.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores indsamling og behandling af personoplysninger. Privatlivspolitikken er en hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvilke former for indsamlinger vi foretager, hvad vi bruger oplysningerne til, og hvor længe vi opbevarer dem. Privatlivspolitikken indeholder også en række andre oplysninger. Du kan f.eks. læse om, hvad dine rettigheder er, når vi behandler personoplysninger om dig, og hvilke muligheder du har for at klage over vores behandling, se mere under Rettigheder.

Hos Kræftens Bekæmpelse vægter vi beskyttelsen af dine personoplysninger meget højt, og vi er derfor meget opmærksomme på behovet for beskyttelse og forsvarlig brug af de personoplysninger, som vi indsamler. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores DPO.

 • Frivillige

  På frivillig.dk kan frivillige registrere sig, læse nyheder, finde retningslinjer mv. og indgå i grupper med hinanden, hvor der kan kommunikeres sikkert.
   
  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig, hvis du er frivillig hos os eller medvirker i en aktivitet til fordel for Kræftens Bekæmpelse:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Adresse
  - Frivillighedstype
  - Aktivitetshistorik
  - Helbredsoplysninger (som du selv oplyser)
  - Kursusoplysninger
  - Mødedeltagelse
  - Foto- og videooptagelser
  - Din evaluering af events
  - Bankkontonummer ved udlægsafregning
   
  I kapitlerne nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger, hvornår vi indhenter tilladelser fra dig mv.
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:
   

  1. For at kunne håndtere dit engagement som frivillig (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, e-mail, adresse, telefonnummer, frivillighedstype, bankkontooplysninger ved udlægsafregning, aktivitetshistorik, kursusoplysninger, mødedeltagelse samt følgende følsomme personoplysninger: helbredsoplysninger)
    
  2. For at give dig de bedste forudsætninger for at være frivillig i vores forening; i Kræftens Bekæmpelse skal du som frivillig i nogle tilfælde gennemføre kurser (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: kursusoplysninger og aktivitetshistorik)
    
  3. Til oplysning om Kræftens Bekæmpelses forskellige events (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: foto- og videooptagelser)
    
  4. For løbende at forbedre vores aktiviteter for frivillige (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: din evaluering af vores event)
    

  Deling af dine oplysninger
  Vi videregiver/offentliggør eventuelle billeder, videoer og billedtekster på vores hjemmesider, sociale medier mv., herunder kan det forekomme, at vi videregiver billeder til pressen, hvor du alene eller sammen med andre er afbildet for at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber.
   
  Vi kan offentliggøre dit navn, din e-mail og telefonnummer på vores hjemmesider, sociale medier mv., hvis det er relevant, at du fremgår som kontaktperson som led i dine opgaver som frivillig.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger.
   
  1. For at kunne håndtere dit engagement som frivillig
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine almindelige oplysninger er vores aftale med dig om, at du er frivillig i Kræftens Bekæmpelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) samt det samtykke, som du afgiver i forbindelse med vores behandling af dine følsomme personoplysninger, f.eks. hvis vi skal tage højde for dit helbred, når du deltager som frivillig til et af vores events, (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).  Vi behandler kontooplysninger, herunder originalbilag i forbindelse med udlæg på baggrund af bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
   
  2. For at give dig de bedste forudsætninger for at være frivillig i vores forening; i Kræftens Bekæmpelse skal du som frivillig i nogle tilfælde gennemføre kurser
  Når vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med din deltagelse i vores kurser, behandler vi dine oplysningerne på baggrund af vores legitime interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  3. Til oplysning om Kræftens Bekæmpelses forskellige events og vision
  Hvis vi tager et billede (foto eller video) af dig, f.eks. når du er frivillig på et af vores events, er karakteren og formålet af billedet afgørende for, hvilket retsgrundlag vi bruger. Hvis formålet med billedet ligger inden for vores vedtægtsbestemte formål, behandler vi billedet på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber  (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis billedet derimod bruges til et andet formål, eller billedets fokus ligger på en eller flere bestemte personer, indhenter vi dit samtykke til vores brug af billedet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  I nogle tilfælde videregiver vi billeder eller videomateriale af dig til andre, f.eks. pressen. Hvis formålet med videregivelsen sker af hensyn til vores vedtægtsbestemte formål, sker videregivelsen på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis formålet med videregivelsen derimod sker til et andet formål, eller vores behandlingshjemmel er baseret på et samtykke, indhenter vi dit samtykke til videregivelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  4. For løbende at forbedre vores aktiviteter for frivillige
  Når du deltager i vores evalueringer, sker dette på baggrund af vores legitime interesse i at sørge for, at vi altid gør vores bedste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Billeder sletter vi efter 5 år. Oplysninger i forbindelse med udlæg gemmes i 5 år i overensstemmelse med bogføringsloven.
   
  Mødereferater med angivelse af deltagere slettes senest efter 5 år.
   
  Andre oplysninger sletter vi efter 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor du sidst var aktiv på frivillig.dk.

 • Aktivitetsfrivillige

  Til dig som tilmelder sig på dagen eller forud for et bestemt arrangement og ikke er registreret som frivillig på frivillig.dk.
  Hvis du derimod er registreret som frivillig på frivillig.dk, kan du læse mere under ”FRIVILLIGE”
   
  Personoplysninger, som vi kan indsamle og behandle om dig
  Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Telefonnummer
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne administrere din deltagelse som ’frivillig på dagen’. ’Frivillig på dagen’ vil sige, at du alene arbejder som frivillig ved en enkelt helt konkret aktivitet – deraf begrebet aktivitetsfrivillige. Det kan eksempelvis være, at du hjælper Kræftens Bekæmpelse i forbindelse med:
   
  - Et motionsarrangement
  - Står som oplyser på en forebyggelsesstand
  - Hjælper i forbindelse med en kirkekoncert
  - Melder dig som indsamler på dagen, hvor landsindsamlingen afholdes
   
  Når du har tilmeldt dig en konkret aktivitet som aktivitetsfrivillig, gemmer vi dine oplysninger på en liste, så vi kan kontakte dig igen til næste år for at høre, om du vil deltage som aktivitetsfrivillig igen. Listen opbevares i op til 3 år efter din deltagelse i den konkrete aktivitet, hvorefter den slettes.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at administrere din deltagelse i arrangementet og mulig deltagelse i andre arrangementer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 3 år efter din deltagelse i den konkrete aktivitet, hvorefter de slettes.

 • Frivillige inden for patient- og pårørendestøtte

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Når du er frivillig inden for patient- og pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse, kan vi indhente følgende personoplysninger fra dig:
   
  - Navn
  - Adresse
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Fødselsdato
  - Frivillighedstype
  - Aktivitetshistorik (så vi kan se, hvilke aktiviteter du som frivillig har deltaget i)
  - Kursusoplysninger (f.eks. i forbindelse med deltagelse i patientstøttekursus)
  - Kontooplysninger (f.eks. til brug for afregning af kørselsgodtgørelse)
  - Helbredsoplysninger (som du selv oplyser, f.eks. hvis du på baggrund af egne erfaringer med kræft er frivillig gruppeleder)
  - Din uddannelsesmæssige og/eller erhvervsmæssige baggrund
  - Foto- og videooptagelser (f.eks. billeder taget i forbindelse med frivilligaktiviteter, som du deltager i)
  - Din evaluering af events og aktiviteter
  - Oplysninger, du i øvrigt vælger at give til os
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:
   

  1. For at kunne håndtere dit engagement som frivillig (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, frivillighedstype, kontooplysninger samt følgende følsomme personoplysninger: helbredsoplysninger)
    
  2. For at give dig de bedste forudsætninger for at være frivillig inden for patient- og pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse skal du i nogle tilfælde gennemføre kurser og deltage i supervision (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: aktivitetshistorik og kursusoplysninger)
    
  3. I forbindelse med Kræftens Bekæmpelses forskellige events og aktiviteter (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: foto- og videooptagelser)
    
  4. Evaluering af de events og aktiviteter, som du som frivillig har deltaget i med henblik på løbende at forbedre vores aktiviteter (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: din evaluering af vores event)
    

  Deling af dine oplysninger
  Vi kan videregive/offentliggøre eventuelle billeder, videoer og billedtekster på vores hjemmesider, sociale medier, pressen mv. for at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:
   
  1. For at kunne håndtere dit engagement som frivillig
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine almindelige oplysninger er vores aftale med dig om, at du er frivillig i Kræftens Bekæmpelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) samt det samtykke, som du afgiver i forbindelse med vores behandling af dine følsomme personoplysninger, f.eks. hvis dit helbred har betydning for løsning af dine opgaver som frivillig inden for patient- og pårørendestøtte , idet det er vores legitime interesse at sørge for at kunne tage højde for dine særlige forhold (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandling af dine oplysninger i forbindelse med godtgørelse af kørsel sker på baggrund af kildeskatteloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). For så vidt angår andre udlæg behandler vi dine oplysninger til brug for overholdelse af bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
   
  2. For at give dig de bedste forudsætninger for at være frivillig inden for patient- og pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse skal du i nogle tilfælde gennemføre kurser, f.eks. vores patientstøttekursus
  Når vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med din deltagelse i vores kurser, behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  3. Til oplysning om Kræftens Bekæmpelses forskellige events og vision
  Hvis vi tager et billede (foto eller video) af dig, f.eks. når du er frivillig i en patientstøtteaktivitet, er karakteren og formålet af billedet afgørende for, hvilket retsgrundlag vi bruger. Vi vil altid tage højde for, hvorledes de afbildede personer fremstilles, og i hvilken sammenhæng billedet anvendes. Hvis formålet med billedet ligger inden for vores vedtægtsbestemte formål, behandler vi billedet på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis billedet derimod bruges til et andet formål, eller billedets fokus ligger på en eller flere bestemte personer, indhenter vi dit samtykke til vores brug af billedet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  I nogle tilfælde videregiver vi billeder eller videomateriale af dig til andre, f.eks. pressen. Hvis formålet med videregivelsen sker af hensyn til vores vedtægtsbestemte formål, sker videregivelsen på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis formålet med videregivelsen derimod sker til et andet formål, eller vores behandlingshjemmel er baseret på et samtykke, indhenter vi dit samtykke til videregivelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  4. Evaluering af de events og aktiviteter, som du som frivillig har deltaget i, med henblik på løbende at forbedre vores aktiviteter
  Når du bidrager med at evaluere aktiviteter og events sker dette på baggrund af vores legitime interesse i at sørge for, at vi altid gør vores bedste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Eventuelle billeder sletter vi efter 5 år. For så vidt angår eventuelle oplysninger i forbindelse med kørselsgodtgørelse og udlæg, opbevarer vi dine oplysninger i 5 år i overensstemmelse med bogføringsloven.
   
  Hvis du har oprettet en profil på frivillig.dk, sletter vi dine oplysninger på frivillig.dk efter 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor du sidst var aktiv på frivilllig.dk. (se privatlivspolitik for "Frivillige").
   
  Andre oplysninger sletter vi efter 3 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor du er ophørt med at være frivillig i Kræftens Bekæmpelse.

 • Hovedbestyrelses-, udvalgs- og præsidiemedlemmer

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Når du er hovedbestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller præsidiemedlem hos Kræftens Bekæmpelse, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - Adresse
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Legitimation i form af sundhedskort samt pas eller kørekort
  - CPR-nummer
  - Oplysninger om statsborgerskab (kun for bestyrelsesmedlemmer)
  - Fødselsdato
  - Kontooplysninger
  - Beskæftigelse og beskæftigelsessted
  - Foto samt film og lydoptagelse
  - Type af bestyrelsespost (formandspost, medarbejderrepræsentant mv.)
  - Dato for indtræden i bestyrelsen
  - Dato for udtræden af bestyrelsen og evt. årsag til udtræden
  - Mødereferater, bestyrelsens beretninger mv.
  - Helbredsoplysninger (som du selv oplyser)
  - Visse øvrige oplysninger, der er nødvendige og tilladte i henhold til gældende ret. Det kan for eksempel dreje sig om dokumenter, som kræves i henhold til den nationale lovgivning
  - Oplysninger, du i øvrigt vælger at give til os
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  De oplysninger, vi behandler om dig, indhenter vi fra dig, bestyrelsen eller udvalget.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:
   

  1. Oprettelse af dig som hovedbestyrelses-, udvalgs- eller præsidiemedlem (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, foto, e-mail, telefonnummer, oplysninger om statsborgerskab, type af bestyrelsespost, dato for indtræden. I forhold til udvalg, hvor der indgår følsomme personoplysninger på medlemmerne indsamles også helbredsoplysninger på medlemmerne)
    
  2. For at kunne sekretariatsbetjene hovedbestyrelsen, udvalg og præsidium samt opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i forbindelse med driften af Kræftens Bekæmpelse (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, oplysninger om statsborgerskab, fødselsdato, beskæftigelse og beskæftigelsessted, type af bestyrelsespost, dit kontonummer (med henblik på at kunne udbetale udlæg, eks. kørselsgodtgørelse)
    
  3. Udarbejdelse af referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, oplysninger om statsborgerskab, fødselsdato, beskæftigelse og beskæftigelsessted, type af bestyrelsespost, dato for ind- og udtræden af bestyrelsen samt årsag til udtræden, mødereferater, bestyrelsens beretninger mv.)
    
  4. Til beskyttelse af Kræftens Bekæmpelse (drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation) (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, oplysninger om statsborgerskab, fødselsdato, beskæftigelse og beskæftigelsessted, type af bestyrelsespost, dato for ind- og udtræden af bestyrelsen samt årsag til udtræden, mødereferater, bestyrelsens beretninger mv.)
    
  5. Vi kan behandle og offentliggøre foto, film og lydoptagelser af dig f.eks. i forbindelse med præsentation af hovedbestyrelses-, udvalgs- og præsidiemedlemmer på vores hjemmesider og i anden indsamlingsaktuel sammenhæng (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: Foto samt film og lydoptagelse)
    
  6. Arkivformål for at kunne dokumentere historikken i bestyrelsens og præsidiets arbejde (navn, dato for ind- og udtræden samt årsag til udtræden, mødereferater, bestyrelsens beretninger, generalforsamlingsreferater, årsrapporter mv.)
    

  Deling af dine oplysninger
  Vi kan dele dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med administrationen af dit bestyrelses-, udvalgs- eller præsidiearbejde hos Kræftens Bekæmpelse.

  Vi videregiver legitimationsoplysninger til banker til brug for deres opfyldelse af hvidvaskloven.
   
  Retsgrundlag for behandlingen
  Vores grundlag for behandlingen afhænger af, hvilke oplysninger vi behandler og til hvilke formål.
   
  1. Oprettelse af dig som hovedbestyrelses-, udvalgs- eller præsidiemedlem
  Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af en aftale med dig om din deltagelse i hovedbestyrelsen, en udvalgsbestyrelse eller præsidiet hos Kræftens Bekæmpelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). I forhold til udvalg, hvor der indgår følsomme personoplysninger på medlemmerne, indhentes der samtykke i forhold til behandlingen af følsomme personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Vi behandler og videregiver legitimationsoplysninger til banker til brug for deres opfyldelse af hvidvaskloven (hvidvaskloven, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1).
   
  2. For at kunne sekretariatsbetjene hovedbestyrelsen, udvalg og præsidiet samt opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i forbindelse med driften af Kræftens Bekæmpelse
  Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at sammensætte en dedikeret, engageret og dygtig hovedbestyrelse eller udvalg (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandling af dine oplysninger i forbindelse med godtgørelse af kørsel sker på baggrund af kildeskatteloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). For så vidt angår andre udlæg, behandler vi dine oplysninger til brug for overholdelse af bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
   
  3. Udarbejdelse af referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger mv.
  Vi udarbejder referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsesberetninger mv. på baggrund af Kræftens Bekæmpelses vedtægter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
   
  4. Til beskyttelse af Kræftens Bekæmpelse (drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation)
  Vi behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at have en tilstrækkelig sikkerhed for organisationens fundament (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  5. Vi kan behandle og offentliggøre foto, film og lydoptagelser af dig f.eks. i forbindelse med præsentation af hovedbestyrelses-, udvalgs- og præsidiemedlemmer på vores hjemmesider og i anden indsamlingsaktuel sammenhæng
  Hvis vi tager et billede (foto eller video) af dig, f.eks. når du er frivillig i en patientstøtteaktivitet, er karakteren og formålet af billedet afgørende for, hvilket retsgrundlag vi bruger. Vi vil altid tage højde for, hvorledes de afbildede personer fremstilles, og i hvilken sammenhæng billedet anvendes. Hvis formålet med billedet ligger inden for vores vedtægtsbestemte formål, behandler vi billedet på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis billedet derimod bruges til et andet formål, eller billedets fokus ligger på en eller flere bestemte personer, indhenter vi dit samtykke til vores brug af billedet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  I nogle tilfælde videregiver vi billeder eller videomateriale af dig til andre, f.eks. pressen. Hvis formålet med videregivelsen sker af hensyn til vores vedtægtsbestemte formål, sker videregivelsen på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis formålet med videregivelsen derimod sker til et andet formål, eller vores behandlingshjemmel er baseret på et samtykke, indhenter vi dit samtykke til videregivelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a,).
   
  6. Arkivformål for at kunne dokumentere historikken i bestyrelsens og præsidiets arbejde
  Vi opbevarer referater, årsrapporter mv. på baggrund af vores legitime interesse i at kunne dokumentere vores historie (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. arkivlovens § 44 ff.).
   
  Varighed for behandlingen
  Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger i det tidsrum, hvor du er medlem af Hovedbestyrelsen, et udvalg eller præsidiet hos Kræftens Bekæmpelse.
   
  Når du udtræder af Hovedbestyrelsen, et udvalg eller præsidiet, opbevarer vi de oplysninger, vi har indsamlet under din bestyrelses-, udvalgs- eller præsidieperiode i op til et år efter din udtræden af hensyn til driften i sekretariatet, der servicerer hovedbestyrelsen, udvalgene og præsidiet. Oplysninger om dig, der fremgår af mødereferater, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger, samt dato for indtræden og udtræden af bestyrelsen, et udvalg eller præsidiet og evt. årsag til udtræden mv. vil herefter blive opbevaret til arkivformål. Øvrige oplysninger om dig slettes efter et år.

 • Medlemmer af Kræftens Bekæmpelse

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende typer af personoplysninger om dig, når du er medlem af Kræftens Bekæmpelse:
   
  - Navn
  - CPR-nummer  
  - E-mail
  - Adresse
  - Telefonnummer
  - Indmeldelsesdato
  - Medlemstype
  - Betalingsinformationer
  - Lokalforening
  - Medlemshistorik
  - Adfærdsinformation
  - Berigelse af kontaktinformation med husstandsstørrelse
  - Tidligere tilkendegivet interesseområder, abonnementer, medlemsskaber eller kunderelationer
  - Helbredsoplysninger (hvis du får dit medlemskab betalt af din pensionskasse)
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler som udgangspunkt dine oplysninger fra dig.
   
  I nogle tilfælde kan vi i forbindelse med aktiviteter med vores samarbejdspartnere få oplysninger om dig fra samarbejdspartnerne.
   
  Hvis du er medlem og får betalt dit medlemskab af din pensionskasse, modtager vi dine oplysninger fra din pensionskasse.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   

  1. Oprettelse af dit medlemskab. Følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, indmeldingsdato, medlemstype. For medlemmer, hvor medlemskab betales af pensionsselskab behandles også følsomme personoplysninger i form af helbredsoplysninger.
    
  2. Løbende administration af dit medlemskab. Følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: Lokalforening, medlemshistorik, adfærdsinformation og betalingsinformationer.
    
  3. Tiltrække, fastholde og genvinde medlemmer med henblik på at tilstræbe at du får mest ud af dit medlemskab. En række almindelige personoplysninger gør os i samarbejde med eventuelle samarbejdspartnere i stand til at skræddersy, udvikle og tilpasse medlemsserviceydelser med henblik på at vurdere, om netop du som medlem ville have forudsætningerne for at få tilbudt et givent medlemstilbud eller en aktivitet, som Kræftens Bekæmpelse kan tilbyde og om det måtte have din interesse. De almindelige oplysninger vi behandler om dig kan være berigelse af kontaktinformation med husstandsstørrelse, tidligere tilkendegivet interesseområder, abonnementer, medlemskaber eller kunderelationer, som vi benytter til at tilpasse vores medlemsservice.
    

  Deling af dine oplysninger
  Vi videregiver personoplysninger til SKAT med henblik på, at du kan få skattefradrag, med mindre du beder os om ikke at gøre det. Dertil videregiver vi personoplysninger til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler.
   
  Derudover kan vi videregive personoplysninger til samarbejdspartnere, hvis du samtykker særskilt hertil.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:
   
  1. Oprettelse af dit medlemskab
  Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger til dette formål er vores aftale med dig om at blive medlem (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). I forhold til de følsomme personoplysninger behandles disse på baggrund af vores legitime aktivitet som forening (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  2. Løbende administration af dit medlemskab
  I udgangspunktet er vores grundlag for behandlingen af disse almindelige personoplysninger vores legitime interesse i at administrere vores medlemmer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). I forhold til dit bidrag er vores grundlag for behandlingen af dine oplysninger vores aftale med dig om, at du yder et bidrag til os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi behandler og videregiver dit navn og CPR-nummer på baggrund af lov i forbindelse med skattefradrag for dit bidrag (skatteindberetningsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelsesloven § 7, stk. 1, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 4).
   
  3. Tiltrække, fastholde og genvinde medlemmer med henblik på at tilstræbe, at du får mest ud af dit medlemskab
  Vores grundlag for behandlingen af disse almindelige personoplysninger er vores legitime interesse i at tiltrække og fastholde vores nuværende medlemmer, dvs. sørge for, at vores medlemmer er tilfredse med os som forening og oplever at få værdi af medlemskabet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Videregivelse af personoplysninger til andre samarbejdspartnere kan ske på baggrund af dit særskilte samtykke hertil (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du er medlem af Kræftens Bekæmpelse.
   
  Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet af hensyn til bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
   
  Vi sletter dine andre oplysninger efter 2 år regnet fra det tidspunkt, hvor du har meldt dig ud af Kræftens Bekæmpelse. Vi opbevarer dem i 2 år efter, du har meldt dig ud på baggrund af Indsamlingsloven, da vi anser dig for at have en særlig tilknytning til foreningen, hvorfor vi har en legitim interesse i at bevare oplysningerne.

 • Personer, som vi kontakter med henblik på bidrag

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig, hvis vi kontakter dig med henblik på indsamling:
   
  - Navn
  - CPR-nummer
  - Adresse
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Interesser
  - Oplysninger om, at du ikke vil kontaktes på en bestemt måde eller på et bestemt tidspunkt
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler oplysninger igennem databrokere, via træk i offentligt tilgængelige databaser eller direkte fra dig, f.eks. fordi du tidligere har givet et bidrag til Kræftens Bekæmpelse, deltaget i vores lotteri eller lignende.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi behandler dine oplysninger for at kunne henvende os til dig med henblik på indsamling.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger er vores legitime interesse i at behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vi behandler og videregiver dit navn og CPR-nummer på baggrund af lov, jf. skatteindberetningsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelsesloven § 7, stk. 1, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 4.
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer dine oplysninger i 2 år efter vores henvendelse til dig.

 • Bidragsydere

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig, hvis du yder bidrag til Kræftens Bekæmpelse:
   
  - Navn
  - Adresse
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Bidragshistorik
  - Bidragstype
  - CPR-nummer
  - Betalingsoplysninger
  - Kampagnehistorik
  - Interesser
  - Adfærdsinformation
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   

  1. At kunne håndtere dit bidrag (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger)
    
  2. At vi på et senere tidspunkt kan kontakte dig med henblik på at indsamle støttemidler til vores organisation, som har til formål at skabe opmærksomhed om kræftsagen (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kampagnehistorik, bidragshistorik, bidragstype, interesser, adfærdsinformation)
    
  3. At skaffe flere bidragsydere (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: interesser, kampagnehistorik, adfærdsinformation)
    

  Deling af dine oplysninger
  Vi videregiver personoplysninger til SKAT med henblik på, at du kan få skattefradrag, med mindre du beder os om ikke at gøre det. Derudover videregiver vi personoplysninger til Nets i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:
   
  1. At kunne håndtere dit bidrag
  I forhold til dit bidrag er vores grundlag for behandlingen af dine oplysninger vores aftale med dig om, at du yder et bidrag til os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi behandler og videregiver dit navn og CPR-nummer på baggrund af lov (skatteindberetningsloven, jf.  databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 4).
   
  I forhold til videregivelsen af dine personoplysninger (navn, CPR-nummer og betalingsoplysninger) i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler til Nets, videregiver vi dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
   
  2. At vi på et senere tidspunkt kan kontakte dig med henblik på at indsamle støttemidler til vores organisation, som har til formål at skabe opmærksomhed om kræftsagen
  Vores grundlag for at behandle oplysningerne er vores legitime interesse i at kunne kontakte dig igen for at indsamle støttemidler (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  3. At skaffe flere bidragsydere og få dig til at vende tilbage til os
  Vores grundlag for at behandle oplysningerne er vores legitime interesse i at kunne skaffe flere bidragsydere til organisation (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet af hensyn til bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
   
  Vi opbevarer andre oplysninger i 2 år efter din seneste henvendelse. Dette gør vi på baggrund af Indsamlingsloven, da vi anser dig for at have en særlig tilknytning til foreningen, hvorfor vi har en legitim interesse i at bevare oplysningerne.

 • Bidragsydere i forbindelse med særlige kampagner mellem Kræftens Bekæmpelse og en given aktør

  Oplysninger som vi indsamler og behandler
  Vi kan indsamle følgende typer af personoplysninger om dig, hvis du yder bidrag i forbindelse med en særlig kampagne til Kræftens Bekæmpelse:
   
  - Navn
  - Telefonnummer eller dele af telefonnummer
  - E-mail
  - Bidrag
  - Betalingsoplysninger
  - Din besked i MobilePay
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig eller en samarbejdspartner.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på at kunne håndtere dit bidrag.
   
  Deling af dine oplysninger
  Vi kan dele dine oplysninger med andre parter i forbindelse med den særlige kampagne
   
  Bidragsydere i Knæk Cancer: Hvis du donerer mere end kr. 10.000, kan vi offentliggøre dit navn og/eller din besked i MobilePay.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for behandlingen af dine oplysninger er vores aftale med dig om, at du yder et bidrag til os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet af hensyn til bogføringsloven (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c).
   
  Vi opbevarer andre oplysninger i op til 1 år og 6 måneder fra indsamlingstidspunktet.

 • Personer, der opretter en indsamling igennem Kræftens Bekæmpelse

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Når du opretter en personlig indsamling igennem Kræftens Bekæmpelse, kan vi indsamle følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - Adresse
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - CPR-nummer
  - Oplysninger om indsamlingen (herunder din beskrivelse af indsamlingen, baggrunden for indsamlingen, indsamlingsmål, det indsamlede beløb mv.)
  - Billeder og video, som du uploader
  - Helbredsoplysninger og andre oplysninger om sociale eller private forhold, som du vælger at oplyse
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   

  1. Oprettelse af en indsamling (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, betalingsoplysninger, billede og video (som du vælger at uploade), oplysninger om indsamlingen – du kan vælge at angive følsomme personoplysninger f.eks. helbredsoplysninger)
    
  2. Administrere og orientere dig om din indsamling (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, billede og video (som du vælger at uploade), oplysninger om indsamlingen – du kan vælge at angive følsomme personoplysninger f.eks. helbredsoplysninger)
    

  Deling af dine oplysninger
  Oplysninger om din indsamling, tekst, billeder og videoer vil blive offentliggjort på vores hjemmesider samt de sociale medier mv., som du vælger at dele indsamlingen på.
   
  Hvis du har sagt ja til det, kan du få vist indsamlingsnavn og beløb i forbindelse med særlige tv-udsendelser, f.eks. Knæk Cancer-showet.
   
  Hvis du selv har bidraget til din egen indsamling, videregiver vi dit navn og CPR-nummer til SKAT.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:
   
  1. Oprettelse af en indsamling
  Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er vores aftale med dig om din personlige indsamling (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Du kan vælge at dele følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger. Vores grundlag for behandlingen af disse oplysninger er din offentliggørelse af oplysningerne samt vores legitime interesse i at sørge for at din indsamling bliver virksom (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Hvis du vælger at uploade en personlig video eller et billede, sker dette på baggrund af vores legitime interesse i at samle penge ind til kræftsagen eller din offentliggørelse, samt vores legitime interesse i at sørge for at din indsamling bliver virksom (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
   
  2. Administrere og orientere dig om din indsamling
  Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er vores legitime interesse i at sørge for, at din indsamling bliver en succes, dvs. stille en platform til rådighed, som fungerer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
   
  Du kan vælge at dele følsomme personoplysninger, f.eks. helbredsoplysninger. Vores grundlag for behandlingen af disse oplysninger er din offentliggørelse af oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e).
   
  3. At kunne håndtere dit eventuelle eget bidrag til din indsamling
  I forhold til dit bidrag er vores grundlag for behandlingen af dine oplysninger vores aftale med dig om, at du yder et bidrag til os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi behandler og videregiver dit navn og CPR-nummer på baggrund af lov (skatteindberetningsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, nr. 4).
   
  I forhold til videregivelsen af dine personoplysninger (navn, CPR-nummer og betalingsoplysninger) i forbindelse med oprettelse af betalingsserviceaftaler til Nets, videregiver vi dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer oplysningerne i 3 år efter, at du har oprettet en indsamling. Det gør vi for at give dig mulighed for at kunne følge det akkumulerede resultat på din indsamling og for at kunne sikre os nødvendig dokumentation i tilfælde af, at retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 • Personer, der rekvirerer vores pjecer

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  Vi indsamler følgende typer af personoplysninger om dig, når du anmoder om at modtage vores gratis pjecer, f.eks. når du ønsker at modtage vores sygdomspjecer eller rettighedspjece:
   
  - Navn
  - Adresse
  - E-mail
  - Mobilnummer
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på at kunne sende dig den pjece, du har efterspurgt.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, da de er nødvendige af hensyn til opfyldelse af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer dine oplysninger i 1 år fra seneste anmodning om at modtage en pjece.

 • Personer, der rekvirerer vores arveguide

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  Vi indsamler følgende typer af personoplysninger om dig, når du anmoder om at modtage vores arveguide:
   
  - Navn
  - Adresse
  - E-mail
  - Mobilnummer (valgfrit)
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på at kunne fremsende den pjece, du har efterspurgt samt sende dig opfølgende nyheder inden for det pågældende interessefelt, som pjecen omhandler.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at holde dig opdateret inden for det pågældende interessefelt, som pjecen omhandler (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer dine oplysninger i 1 år fra seneste anmodning om at modtage vores arveguide.

 • Personer, der modtager tilskud til testamente til fordel for Kræftens Bekæmpelse

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende typer af personoplysninger om dig, når du opretter et testamente til fordel for Kræftens Bekæmpelse, og du dermed modtager et tilskud fra foreningen til udarbejdelse heraf:
   
  - Køn
  - Testamente dato/Notar dato
  - Fødselsdato
  - Fulde navn
  - Adresse
  - Advokatfirma
  - Betalingsoplysninger
  - Testators relation til Kræftens Bekæmpelse
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler som udgangspunkt dine oplysninger fra din advokat.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   

  1. Håndtering af tilskud til testamenteoprettelse (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, fødselsdato, adresse, notardato, advokatfirma og betalingsoplysninger)
    
  2. Løbende kontakt med dig som testator, f.eks. takkekort, julekort, invitation til events, forskningsresultater mv. (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: navn, og adresse)
    
  3. Opfølgning på Kræftens Bekæmpelses tilskud til testamenter.

   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:
   
  1. Håndtering af tilskud til testamentsoprettelse
  Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at betale tilskud til dig i forbindelse med udarbejdelse af testamente til fordel for Kræftens Bekæmpelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Derudover opbevarer vi de indsamlede oplysninger til dokumentation i forbindelse med Kræftens Bekæmpelses revision (bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  2. Løbende kontakt med dig som testator, f.eks. takkekort, julekort, invitation til events, forskningsresultater mv.
  Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at holde kontakten med dig og orientere dig om foreningens arbejde (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  3. Opfølgning på Kræftens Bekæmpelses tilskud til testamenter
  Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at følge op på Kræftens Bekæmpelses tilskud til testamenter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Håndtering af tilskud til testamentsoprettelse
  Genkaldelige testamenter opbevarer vi indtil Kræftens Bekæmpelses årlige revision har godkendt regnskabet, dvs. vi opbevarer dine oplysninger i maksimalt 5 år i henhold til bogføringsloven.
   
  Uigenkaldelige testamenter opbevarer vi indtil testamentet aktualiseres, dvs. indtil arven til Kræftens Bekæmpelse udbetales.
   
  Løbende kontakt med dig som testator, f.eks. takkekort, julekort, invitation til events, forskningsresultater mv.
  Vi opbevarer dine oplysninger i 3 år fra det tidspunkt, hvor tilskuddet er givet, da vi anser relationen mellem dig som testator og Kræftens Bekæmpelse som særlig tæt, hvorfor vi har en legitim interesse i at bevare oplysningerne.
   
  Opfølgning på Kræftens Bekæmpelses tilskud til testamenter
  Vi opbevarer dine oplysninger i 10 år fra det tidspunkt, hvor tilskuddet er givet, da vi anser opfølgningen på vores tilskud som Kræftens Bekæmpelses forretningsmæssigt behov, hvorfor vi har en legitim interesse i at bevare oplysningerne.

 • Personer, der testamenterer til Kræftens Bekæmpelse

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende typer af personoplysninger om dig, når Kræftens Bekæmpelse arver:
   
  - Testators navn og adresse
  - Køn
  - Fødselsdato
  - Dødsdato
  - Testamente dato/Notar dato
  - Type af arv
  - Fordeling af arv
  - Forventet provenu
  - Forventet specielt provenu
  - Provenu
  - Specifikke formål
  - Advokatens navn, adresse, telefonnummer, mail og journalnummer
  - A-fuldmagt
  - Skifteret, retskreds, telefonnummer samt SKS-nummer
  - Om Kræftens Bekæmpelse har betalt testamentet
  - Testators relation til Kræftens Bekæmpelse
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler oplysningerne fra andre arvinger, advokaten eller offentlige myndigheder.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   
  Administrativ behandling af arven (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: testators navn og adresse, fødselsdato, dødsdato, testamente dato, fordeling af arv, forventet provenu, forventet specielt provenu, provenu, specifikke formål, advokatens navn; adresse; telefonnummer; mail og journalnummer, A-fuldmagt, skifteret; retskreds; telefonnummer; samt SKS nummer.)
   
  Opfølgning på Kræftens Bekæmpelses tilskud til testamenter.
   
  Deling af dine oplysninger
  Vi videregiver personoplysninger til en række relevante aktører i forbindelse med behandling af boet, herunder: advokater, arvinger, kreditorer, ejendomsmæglere, banker, forsikringsselskaber, skifteretten mv.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger til ovenstående formål er vores legitime interesse i at administrere arven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Derudover behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at følge op på Kræftens Bekæmpelses tilskud til testamenter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Kræftens Bekæmpelse kan opbevare oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at opfylde de administrative formål, som Kræftens Bekæmpelse behandlinger oplysningerne til. Dette vil vare op til 5 år efter bo-behandlingen er afsluttet.
   
  Derudover opbevarer vi oplysningerne i op til 10 år da vi anser opfølgningen på vores tilskud som Kræftens Bekæmpelses forretningsmæssigt behov, hvorfor vi har en legitim interesse i at bevare oplysningerne.

 • Deltagere i vores undersøgelser

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Kræftens Bekæmpelse iværksætter en lang række undersøgelser, der kan relatere sig til eksempelvis forebyggelse af kræft, kræftbehandling, senfølger af kræft og sociale forhold i forhold til patienter og pårørende. Andre undersøgelser kan relatere sig til Kræftens Bekæmpelses forskellige tilbud og kan eksempelvis være brugerundersøgelser, der vedrører vores rådgivningstilbud, hjemmeside eller arrangementer. I nogle undersøgelser vil besvarelserne være anonyme, og i andre behandles der personoplysninger om dig. Hvis du deltager i en af vores ikke-anonyme undersøgelser, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - Adresse
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Helbredsoplysninger
  - Sociale oplysninger
  - Økonomiske oplysninger
  - Køn
  - Alder
  - Fødselsdato/år
  - CPR-nummer
   
  Omfanget og typen af de personoplysninger, der behandles, og hvor oplysninger hidrører fra, afhænger af den enkelte undersøgelse. For yderligere konkrete oplysninger, se privatlivspolitikken for den enkelte undersøgelse, som du har fået udleveret i forbindelse med din deltagelse i undersøgelsen.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Formålet varierer i forhold til den enkelte undersøgelse.
   
  Deling af dine oplysninger
  Dette kommer an på den enkelte undersøgelse. Vi henviser derfor til den konkrete privatlivspolitik, som du har fået udleveret i forbindelse med din deltagelse i undersøgelsen.
   
  Retsgrundlag for behandlingen
  Vores grundlag for denne indsamling og behandling af almindelige og følsomme personoplysninger vil oftest være et samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a eller for de følsomme oplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2).
   
  Der kan også være situationer, hvor indsamlingen og behandlingen alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning (databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra j).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Dette kommer an på den enkelte undersøgelse. Vi henviser derfor til den konkrete privatlivspolitik, som du har fået udleveret i forbindelse med din deltagelse i undersøgelsen.

 • Erfaringspersoner

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  I nogle tilfælde behandler vi oplysninger om personer, som hjælper os med at fortælle om deres private erfaringer med en given livssituation. Erfaringspersoner af denne art kan være afbildet på foto, i en film, på skrift eller på lyd. 
   
  Når du giver os lov til at benytte dine erfaringer, kan vi på baggrund af de oplysninger, du giver os, behandle følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  -       Navn
  -       Adresse
  -       E-mail
  -       Telefonnummer
  -       Din historie, f.eks. om dit sygdomsforløb
  -       Helbredsoplysninger (som du selv oplyser, f.eks. hvis du fortæller din historie som kræftpatient
  -       Oplysninger om sociale forhold herunder familiemedlemmer (som du selv oplyser)
  -       Billede og/eller videooptagelse
  -       Lydoptagelse
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Formålet er at videreformidle forskellige erfaringer, som kan støtte, inspirere eller forklare en given adfærd. Personoplysningerne opbevares beskyttet og anvendes kun i den periode, som er aftalt i den konkrete samtykkeerklæring, der er indgået forud for optagelserne.
   
  Deling af dine oplysninger
  Dine oplysninger kan blive offentliggjort/videregivet på vores hjemmeside, sociale medier, YouTube, pressen mv.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vi indsamler, behandler og offentliggør dine almindelige og følsomme personoplysninger på baggrund af dit samtykke til, at vi kan behandle oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Hvis du har medvirket som erfaringsperson, opbevarer vi dine oplysninger i 5 år fra indsamlingstidspunktet.
   
  Hvis du har givet tilsagn om at ville være erfaringsperson, men din historie endnu ikke er anvendt konkret i kommunikationsindsatser, opbevarer vi dine oplysninger i 1½ år fra indhentningstidspunktet.

 • Personer, der optræder på foto og/eller video

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger, når du optræder på foto og/eller video:
   
  - Navn
  - Adresse
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Helbredsoplysninger (som du selv oplyser, f.eks. hvis du fortæller din historie som kræftpatient)
  - Billede og/eller videooptagelse
  - Lydoptagelse
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler oplysningerne for at kunne udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber, det kan f.eks. være i forbindelse med, at du optræder på et billede fra vores Landsindsamling.
   
  Deling af dine personoplysninger
  Vi offentliggør billeder, videoer, lyd og billedtekster på vores hjemmesider, sociale medier mv., herunder kan det forekomme, at vi videregiver dine billeder til pressen eller andre samarbejdspartnere for at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber.
   
  Vi kan videregive dine oplysninger til marketingsbureauer, nyhedskanaler, produktionsselskaber, fotografer, konsulenthuse, lokalforeninger.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Hvis vi tager et billede (foto eller video) af dig, f.eks. når du er frivillig i en patientstøtteaktivitet, er karakteren og formålet af billedet afgørende for, hvilket retsgrundlag vi bruger. Vi vil altid tage højde for, hvorledes de afbildede personer fremstilles, og i hvilken sammenhæng billedet anvendes. Hvis formålet med billedet ligger inden for vores vedtægtsbestemte formål, behandler vi billedet på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis billedet derimod bruges til et andet formål, indhenter vi dit samtykke til vores brug af billedet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer oplysningerne i 5 år efter indsamlingstidspunktet.

 • Personer, der hjælper med at sprede vores budskaber

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger, når du hjælper med at sprede vores budskaber:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Antal følgere 
  - Emner på offentlig profil af relevans for henvendelsen  
  - Indgåede samarbejdsaftaler   
  - Helbredsoplysninger (som du selv oplyser)
  - Din historie
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Disse personoplysninger kan f.eks. være indsamlet gennem dine offentligt tilgængelige profiler på sociale medier.
   
  Journalister: Vi har fået disse personoplysninger fra dig selv, eller fordi de offentligt tilgængelige.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler disse personoplysninger for at kunne henvende os til dig med henblik på at knytte en relation eller indgå samarbejde om emner knyttet til vores formål som organisation, som er at skabe opmærksomhed på kræftsagen.
   
  Deling af dine oplysninger
  Vi kan videregive dine oplysninger til marketingsbureauer, nyhedskanaler, produktionsselskaber, fotografer, konsulenthuse, lokalforeninger
   
  Herudover kan vi offentliggøre din historie på vores sociale medier, hjemmeside mv.
   
  Journalister: Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen, behandlingen og videregivelsen af dine almindelige personoplysninger er vores legitime interesse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber.
   
  Vores grundlag for indsamlingen, behandlingen og videregivelsen af dine følsomme personoplysninger sker enten på baggrund af de af dig allerede offentliggjorte oplysninger samt vores legitime interesse i at sprede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller på baggrund af dit samtykke, f.eks. hvis vi ønsker at dele din historie (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Overførsel af oplysninger til tredjelande
  I forbindelse med at vi benytter en databehandler, overfører vi dine personoplysninger til USA og Australien. Overførslen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1 i form af EU kommissionens standardkontraktbestemmelser (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2 litra c) sammen med særlige foranstaltninger.
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer oplysningerne i op til 5 år efter indsamlingstidspunktet.

 • Personer, der benytter vores rådgivning

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig, hvis du er bruger af vores rådgivning (f.eks. chatrådgivning på vores hjemmesider, opkald til kræftlinjen eller Skype samt fysisk rådgivning i vores kræftrådgivninger):
   
  - Navn
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Adresse
  - Helbredsoplysninger og oplysninger om andre sociale og private forhold (som du selv oplyser)
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  I forbindelse med at du får rådgivning, kan det være nødvendigt at notere dine kontaktoplysninger, så vi kan vende tilbage til dig. Nogle gange er det også nødvendigt, at vi får personlige oplysninger fra dig om dit helbred, dine sociale forhold og i nogle tilfælde også dine økonomiske forhold. Det er naturligvis dig selv, der bestemmer, hvilke oplysninger du deler med os, og du meddeler os et særskilt samtykke til dette.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   

  1. Rådgivning: Vi noterer, opbevarer og behandler kun oplysninger om dig for at kunne rådgive dig og evt. følge op på den givne rådgivning, hvis dette er aftalt med dig. Oplysningerne bruges ikke til andet. Oplysningerne deles ikke med andre end kræftrådgivningens rådgivere, med mindre det er aftalt med dig

  2. Andre aktiviteter: Vi noterer, opbevarer og behandler oplysninger om dig, hvis du benytter dig af nogle af vores aktiviteter som kræver tilmelding f.eks. foredrag, yoga og netværksgrupper. Se dog de særskilte kapitler i privatlivspolitikken for: ”Personer, der tilmeldes interesselister eller kurser via Dit Liv”, ”Ansøgere til lån af Trigon Fondens feriehus”, ”Personer, der benytter Cancerforum” og” Personer, der benytter Brevkassen”.
    

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:
   
  1. Rådgivning:
  Vores grundlag for indsamling og behandlingen af dine almindelige og følsomme personoplysninger (kontaktinformationer og helbredsoplysninger) er det samtykke, som du afgiver i forbindelse med, at du benytter vores rådgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). I det omfang at du modtager rådgivning fra en af vores autoriserede psykologer, behandler vi oplysninger i henhold til lov (psykologloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b).
   
  2. Andre aktiviteter:

  Vores grundlag for indsamling og behandlingen af dine almindelige oplysninger er dit samtykke til os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi behandler oplysningerne om dig i 5 år regnet fra tidspunktet for den seneste optegnelse, hvorefter de bliver slettet.
   
  Vi sletter dine oplysninger, når den pågældende aktivitet i kræftrådgivningen er afsluttet, dog senest efter 2 år fra vi har modtaget oplysningerne.

 • Personer, der benytter Cancerforum

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Når du opretter dig som bruger i Cancerforum indsamler vi følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Brugernavn
  - E-mail
  - Kode til Cancerforum
  - IP-adresse
  - Tidspunkt for oprettelse af profil
   
  Følgende personoplysninger indsamler vi om dig, hvis du vælger at opgive dem på Cancerforum:
   
  - Køn
  - Fødselsdato
  - Bopælsregion
  - Diagnose
  - Relation til kræft (f.eks. om du er patient, pårørende eller efterladt)
  - Profilbillede
  - Profiltekst
  - Dine indlæg og kommentarer
  - Private beskeder
   
  Vi registrerer følgende om din adfærd:
   
  - Hvornår du er logget ind
  - Læst indhold
  - Grupper, du er medlem af
  - Valgt indstilling for notifikation
  - Notifikationshistorik
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Cancerforum er et online forum for kræftpatienter, pårørende og efterladte, som har lyst til at udveksle erfaringer og viden med andre i samme situation.
   
  Vi behandler kun oplysninger om dig for at kunne give dig mulighed for at udveksle dine erfaringer og viden med andre kræftpatienter, pårørende og efterladte på Cancerforum.
   
  Deling af dine oplysninger
  Brugernavn og eventuelt valgfri profiloplysninger er synlige på Cancerforum, dvs. at andre personer, som har en profil på Cancerforum, kan se disse oplysninger. Dog kan man se titler på indlæg, selvom man ikke er logget på.  Du kan vælge at være anonym for andre brugere på Cancerforum. Det er kun de medarbejdere i Kræftens Bekæmpelse, som administrerer Cancerforum, der kan se, at oplysningerne tilhører dig.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vi indsamler, behandler og offentliggør dine almindelige og følsomme personoplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Oplysningerne om din adfærd (hvornår du er logget ind, læst indhold, grupper - du er medlem af, valgt indstilling for notifikation og notifikationshistorik) behandler vi på baggrund af vores legitime interesse i at vide, hvordan du bruger Cancerforum (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Hvis du som bruger ikke logger på inden for 2 år, spærres profilen. Det betyder, at brugeren ikke længere kan logge på Cancerforum. Brugerens indlæg og kommentarer forbliver synlige, men står som oprettet af ’Tidligere bruger’. Kræftens Bekæmpelse har dog fortsat mulighed for at tilgå alle brugerens oplysninger.
   
  3 år efter en profil er blevet spærret, slettes profilen. Det vil sige, at alle oplysninger om brugeren og alle brugerens indlæg, kommentarer og private beskeder slettes helt.

 • Personer, der tilmeldes interesselister eller kurser via Dit Liv

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Når du tilmelder dig vores interesseliste på www.ditliv.dk, indsamler vi følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - E-mail
   
  Når du tilmelder dig til et kursus på www.ditliv.dk, indsamler vi følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - Fysisk adresse
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Pårørende (hvis du vælger at tage en pårørende med)
  - Helbredsoplysninger (som du selv oplyser)
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   

  1. Interesseliste: Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi underretter dig, når der er nye kurser i Dit Liv, du kan tilmelde dig
    
  2. Kursus: Vi behandler dine personoplysninger henblik på at tilbyde dig et kursusforløb, som passer til din situation
    

  Deling af dine oplysninger
  Når et kursus afholdes af en ekstern, f.eks. en diætist eller en psykolog, videregiver vi dit navn og kontaktoplysninger til den eksterne afvikler af kurset. Dine helbredsoplysninger videregives ikke.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:
   
  1. Interesseliste:
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at underrette dig om nye tilgængelige kurser i Dit Liv (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
   
  2. Kursus:
  Vi indsamler og behandler dine almindelige og følsomme personoplysninger på baggrund af dit samtykke til, at vi kan behandle oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
   
  Hvis kurset afholdes af en ekstern, videregiver vi dit navn og kontaktoplysninger til den eksterne afvikler af kurset på baggrund af vores legitime interesse i at sørge for, at du får den bedste oplevelse og udbytte af kurset (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi sletter dine oplysninger, efter vi har sendt dig en mail om, at der er nye ledige kurser.
   
  Vi sletter dine oplysninger, efter kurset er afholdt.

 • Ansøgere til lån af Trigon Fondens feriehus i Lille Skagen

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi modtager og behandler følgende personoplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om lån af feriehus:
   
  - Navn
  - Adresse
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Helbredsoplysninger (som du selv oplyser)
  - CPR-nummer
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med behandlingen af dine personoplysninger
  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle og administrere din ansøgning om lån af feriehus samt for at kunne kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
   
  Retsgrundlag for behandlingen
  Vi modtager og behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til, at vi kan behandle oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2).
   
  Varighed af behandlingen
  Hvis Kræftens Bekæmpelse har bedt om yderligere oplysninger fra dig, men ikke har hørt fra dig i et halvt år, bliver alle oplysninger slettet.
   
  Hvis ansøgningen imødekommes, opbevarer Kræftens Bekæmpelse dine kontaktoplysninger i 1 måned efter, at du har benyttet feriehuset, så det er muligt at kontakte dig ved behov. Herefter slettes oplysningerne. De lægelige oplysninger og CPR-nummer slettes senest 1 måned efter godkendelse af ansøgning, uanset om der er aftalt en ferieuge.
   
  Ved afslag på lån af feriehuset slettes de lægelige oplysninger og CPR-nummer senest 1 måned efter afslag.

 • Ansøgere til Kræftens Bekæmpelses legat

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning samt modtagelse af legat:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Adresse
  - Telefonnummer
  - CPR-nummer
  - Region
  - Beløbsstørrelse
  - Beskæftigelse/erhverv
  - Antal hjemmeboende børn under 18 år,
  - Konto/reg.nr. (hvis ansøger er under 18 år)
  - Ansøgerkategori (patient eller pårørende)
  - Om pårørende har modtaget legatet
  - Civilstand
  - Indkomst og formue forhold (dokumenteres via årsopgørelse/forskudsopgørelse) fra SKAT
  - Helbredsoplysninger (som du selv oplyser)
  - Status på ansøgningen (ny/afventer ansøger/godkendt/afslag) samt status for ændret status
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi behandler dine oplysninger for at kunne vurdere, hvorvidt du opfylder kriterierne for at modtage legatet, og i givet fald for at kunne administrere udbetaling af det.
   
  Deling af dine oplysninger
  I forbindelse med udbetaling af legatet videregiver vi kontooplysninger eller CPR-nummer (ved overførsler til Nem-konto) beløbsstørrelse og navn på modtageren til vores bank.
   
  Retsgrundlag for behandlingen
  Vi indsamler, behandler og videregiver dine almindelige personoplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), for at overholde en retlig forpligtelse (bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og fordi vi har en legitim interesse i at sikre, at legatet kun gives én gang til den rette personkreds (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Vi indsamler og behandler dit CPR-nummer og dine følsomme oplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 2).
   
  Varighed af behandlingen
  Ved afslag gemmes oplysninger herefter i ½ år – så ansøgere har mulighed for at få yderligere oplysninger vedrørende legatafslaget og eventuelt fremsende yderligere oplysninger.
   
  Ved manglende oplysninger gemmes de indsendte oplysninger i ½ år – så ansøgere har mulighed for at eftersende de manglende oplysninger uden at skulle fremsende en ny ansøgning.
   
  Oplysninger vedrørende udbetalingen gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven.
   
  Med henblik på at sikre, at legatet kun uddeles én gang gemmes følgende oplysninger i 5 år: CPR-nummer, navn, kategori, om pårørende har fået og udbetalingsdato).

 • Ansøgere til bevillinger

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  Når du søger om bevilling hos Kræftens Bekæmpelse, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig:
   
  -       Navn
  -       Telefonnummer
  -       Adresse
  -       E-mail
  -       Fødselsdato
  -       Nuværende arbejdssted og projektudførselssted
  -       CV
  -       Dato for en eventuel bevillingsstart og -slut
  -       Oplysninger om samarbejdspartnere
  -       Foto, samt film og lyd
  -       Visse øvrige oplysninger, der er nødvendige og tilladte i henhold til gældende ret.
  -       Oplysninger, du i øvrigt vælger at give til os
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi behandler dine oplysninger med henblik på at kunne sekretariatsbetjene bedømmelsesudvalgene, hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, samt opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i forbindelse med driften af Kræftens Bekæmpelse.
   
  Desuden gemmer vi oplysninger om bevillinger og mødereferater fra uddelingsmøder mv. med henblik på at kunne udføre den rette sagsbehandling, levere varierede forskningsstatistikker samt til opretholdelse af arkiv for at kunne dokumentere historikken i bedømmelsesudvalgenes arbejde og Kræftens Bekæmpelses forskningspolitik.
   
  Herudover behandler vi oplysningerne til beskyttelse af Kræftens Bekæmpelse (drift, sikkerhed, genetablering og dokumentation).
   
  Deling af dine oplysninger
  Vi kan dele dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med administrationen af din ansøgning og eventuelle bevilling hos Kræftens Bekæmpelse. 
   
  Bevillinger offentliggøres på vores hjemmeside, og bevilgede projekter kan blive præsenteret under vores forskningsnyheder. Ved sådanne præsentationer kan vi behandle og offentliggøre dit navn, arbejdssted, foto, film og lydoptagelser af dig.
   
  Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov. 
   
  Retsgrundlag for behandlingen
  Vores grundlag for behandlingen afhænger af, hvilke oplysninger vi behandler og til hvilke formål.
   
  Hvis vi behandler foto, film eller lydoptagelser af dig, vil det som udgangspunkt ske på baggrund af dit samtykke (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Behandling af dine oplysninger på baggrund af dit samtykke vil ske til de formål, der beskrives i det konkrete samtykke.
   
  Øvrige almindelige oplysninger behandler vi på baggrund af vores legitime interesse i at finde frem til de ansøgere, som skal tildeles en bevilling (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen
  Personoplysninger i afslag slettes efter 5 år. Personoplysningerne gemmes i 5 år af hensyn til historik og forskningsstatistik.
   
  Personoplysninger i bevillinger slettes 5 år efter, bevillingen er slut (gemmes af hensyn til administration af afrapportering og forskningsstatistik, som er i offentlighedens interesse).

 • Personer, der benytter vores hjemmesider

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  Når du besøger en af vores hjemmesider (fx www.cancer.dk, webshop.cancer.dk, www.frivillig.dk, www.cancerforum.dk, og www.stafetforlivet.dk) kan vi behandle følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - IP-adresse
  - Brugerinformationer (oplysninger om dit besøg, f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på hjemmesiden, hvordan du navigerer rundt, hvilke sider du besøger og hvor længe du er på siderne, indhold du kigger på, dine søgninger dersom du har afgivet samtykke til brug af cookies i overensstemmelse med cookiebekendtgørelse mv.)
  - Oplysninger, du indtaster i formularer f.eks. hvis du abonnerer på et nyhedsbrev, giver et bidrag, deltager i en indsamling mv.
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   

  1. At understøtte hjemmesidens funktionalitet (de almindelige personoplysninger vi behandler er følgende: IP adresse og brugerinformation)
    
  2. Løbende evaluering og optimering af vores hjemmesider
    
  3. At føre webstatistik og til at støtte markedsføringen af vores tjenester
    

  Deling af dine oplysninger
  Såfremt du har godkendt vores brug af cookies ud over de nødvendige, anvender vi blandt andet Google Analytics og andre tredjeparter til indsamling af besøgsstatistik marketing mv. på vores hjemmesider. I den forbindelse videregiver vi din IP-adresse og andre brugerinformationer til Google Analytics og andre tredje parter. Du kan læse mere om Googles behandling af dine personoplysninger i Googles privatlivspolitik.
   
  Fællesdataansvar med Facebook
  Ved brug af Facebook, Instagram og Messenger har vi indgået aftale om fælles dataansvar med Facebook.
   
  Ansvaret med Facebook er fordelt således:
  Facebook Ireland: Facebook Ireland vil sikre et juridisk grundlag for behandlingen af indbliksdata, som det er angivet i Facebook Irelands datapolitik. Medmindre andet er angivet i dette Tillæg til Indblik mellem Kræftens bekæmpelse og Facebook Ireland, påtager Facebook Ireland sig ansvaret for overholdelse med de relevante forpligtelser under den generelle forordning om databeskyttelse for behandlingen af indbliksdata (herunder, men ikke begrænset til databeskyttelsesforordningens artikel 12 og 13, artikel 15 til 21 og artikel 33 og 34. Facebook Ireland implementerer passende tekniske og organisatoriske forholdsregler til at garantere sikkerheden af behandlingen i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32. Alle medarbejdere hos Facebook Ireland, som er involveret i behandlingen af indbliksdata er bundet af passende forpligtelser for at opretholde fortroligheden af data fra indblik.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen, behandlingen og videregivelsen af dine personoplysninger til de forskellige formål er følgende:
   
  De almindelige personoplysninger vi behandler og videregiver om dig, som led i din brug af vores hjemmeside, sker på baggrund af vores eller tredjemands legitime interesse i at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Overførsel af oplysninger til tredjelande
  Når vi bruger Google Analytics som cookie, overfører vi dine oplysninger til USA. Overførslen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1 i form af EU kommissionens standardkontraktbestemmelser (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2 litra c) sammen med særlige foranstaltninger.
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet eller til opfyldelse af lovkrav. Du kan se udløbstiden for den enkelte cookie i vores cookiepolitiker. Som udgangspunkt slettes cookies efter 2 år. Udløbstiden for IP-adresser opbevaret i Google er 26 måneder.

 • Personer, der benytter vores sider på de sociale medier

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  Når du benytter dig af vores sider på sociale medier (f.eks. Facebook herunder Facebook-fundraiser, YouTube, Instagram, LinkedIn og Twitter) kan vi indsamle følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - IP-adresse
  - Brugerinformationer, herunder navn
  - Informationer, som du deler via vores sider på de sociale medier, fx billeder, tekst herunder også helbredsoplysninger og oplysninger om andre sociale eller private forhold
  - Øvrige informationer du vælger at give til os
  - Billeder og videomateriale (herunder billedtekst)
  - Særligt for Facebook-fundraiser:
       o Betalings-id
       o Navn
       o E-mail
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   

  1. Administration af vores sider på de sociale medier. Behandling af oplysningerne omfatter blandt andet den offentliggørelse, der sker, hvis du - eller en du kender - vælger at dele indhold på vores sider, hvis du kommenterer på indhold på vores sider eller hvis du bliver tagget i et af vores opslag
    
  2. At udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber
    
  3. At iværksætte indsamlinger til fordel for Kræftens Bekæmpelse via Facebook-fundraiser
    
  4. At besvare dine spørgsmål
    
  5. At udarbejde statistik og forbedre vores indhold
    

  Deling af dine oplysninger
  I nogle tilfælde videregiver vi de personoplysninger, som vi behandler på et socialt medie, til den udbyder der leverer mediet eller vi behandler oplysninger sammen med udbyderen (som fælles dataansvarlige). I den privatlivspolitik, der er tilgængelig på den enkelte udbyders hjemmeside, kan du læse mere om, hvilke personoplysninger udbyderne får adgang til og behandler personoplysninger sammen med os.
   
  Fællesdataansvar med Facebook
  Ved brug af Facebook, Instagram og Messenger, har vi indgået aftale om fælles dataansvar med Facebook.
   
  Ansvaret med Facebook er fordelt således:
  Facebook Ireland: Facebook Ireland vil sikre et juridisk grundlag for behandlingen af indbliksdata, som det er angivet i Facebook Irelands datapolitik. Medmindre andet er angivet i dette Tillæg til Indblik mellem Kræftens bekæmpelse og Facebook Ireland, påtager Facebook Ireland sig ansvaret for overholdelse med de relevante forpligtelser under den generelle forordning om databeskyttelse for behandlingen af indbliksdata (herunder, men ikke begrænset til databeskyttelsesforordningens artikel 12 og 13, artikel 15 til 21 og artikel 33 og 34. Facebook Ireland implementerer passende tekniske og organisatoriske forholdsregler til at garantere sikkerheden af behandlingen i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32. Alle medarbejdere hos Facebook Ireland, som er involveret i behandlingen af indbliksdata er bundet af passende forpligtelser for at opretholde fortroligheden af data fra indblik.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  De almindelige personoplysninger, vi behandler om dig som led i vores tilstedeværelse på de sociale medier, sker for at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) eller på baggrund af tredjemands legitime interesse i at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  I de tilfælde hvor vi behandler følsomme personoplysninger, gør vi det enten fordi vi har fået dit samtykke til at vi kan behandle oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller fordi du selv har offentliggjort oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), fx ved at gøre dem alment tilgængelige på et eller flere sociale medier.
   
  Overførsel af oplysninger til tredjeland
  Vi overfører dine personoplysninger til USA og Australien. Overførslen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1 i form af EU kommissionens standardkontraktbestemmelser (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2 litra c) sammen med særlige foranstaltninger.
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer oplysningerne i forskellige tidsrum, men kun så længe som det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen. Når oplysningerne ikke længere er nødvendige, vil de blive slettet. I de fleste tilfælde vil det i praksis ske, når du selv vælger at slette enten oplysningerne eller din profil på det sociale medie, hvor dine oplysninger behandles. Du kan læse mere om, hvordan du sletter dine oplysninger på den enkelte udbyders hjemmeside.

 • Personer, der benytter UNG KRÆFTS lukkede Facebookgrupper

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  Ung kræft administrerer lukkede facebookgrupper for unge mellem 15 – 39 år, som har eller har haft kræft, unge pårørende eller efterladte til unge med kræft. En lukket facebookgruppe betyder, at den ikke er tilgængelig for alle, og at dens indhold kun kan ses af gruppens godkendte medlemmer inkl. administratorer.
   
  Når du anmoder om medlemskab af Ung kræft, indsamler vi følgende personoplysninger om dig: 
   
  - Navn
  - Fødselsår
  - Om du har eller har haft kræft
   
  Når du er kommet ind i en facebookgruppe, modtager vi følgende yderligere personoplysninger om dig, hvis du vælger at opgive dem i Facebookgruppen:
   
  - Relation til kræft (f.eks. om du er patient, pårørende eller efterladt)
  - Evt. profilbillede
  - Dine indlæg og kommentarer
  - Evt. billeder
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig. Vi indsamler ikke andre oplysninger end dem, du selv oplyser i facebookgruppen.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på:
   

  1. At vurdere, om du er i målgruppen for Ung kræft. Målgruppen er unge (15-39 år), som har eller har haft kræft, unge pårørende eller efterladte til unge med kræft
    
  2. At vurdere, hvilken af Ung kræfts grupper på Facebook, som er den mest relevante for dig
    

  Deling af dine oplysninger
  Oplysningerne kan blive delt med medarbejdere og frivillige i Kræftens Bekæmpelse, såfremt det er relevant for at administrere Ung kræft og for at kunne invitere dig ind i den Facebookgruppe, der er mest relevant for dig.
   
  Fællesdataansvar med Facebook
  Ved brug af Facebook, har vi indgået aftale om fælles dataansvar med Facebook.
   
  Ansvaret med Facebook er fordelt således:
  Facebook Ireland: Facebook Ireland vil sikre et juridisk grundlag for behandlingen af indbliksdata, som det er angivet i Facebook Irelands datapolitik. Medmindre andet er angivet i dette Tillæg til Indblik mellem Kræftens bekæmpelse og Facebook Ireland, påtager Facebook Ireland sig ansvaret for overholdelse med de relevante forpligtelser under den generelle forordning om databeskyttelse for behandlingen af indbliksdata (herunder, men ikke begrænset til databeskyttelsesforordningens artikel 12 og 13, artikel 15 til 21 i artikel 33 og 34. Facebook Ireland implementerer passende tekniske og organisatoriske forholdsregler til at garantere sikkerheden af behandlingen i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 32. Alle medarbejdere hos Facebook Ireland, som er involveret i behandlingen af indbliksdata er bundet af passende forpligtelser for at opretholde fortroligheden af data fra indblik.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Ved anmodning om medlemskab:
  Vores grundlag for indsamling og behandlingen af dine personoplysninger (navn, alder, helbredsoplysninger og bopælsområde) er det samtykke, som du afgiver i forbindelse med, at du anmoder om medlemskab af Ung kræft (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a).
   
  Oplysninger du giver i Facebookgruppen:
  Vores grundlag for indsamling og behandlingen af dine personoplysninger er din egen offentliggørelse i Facebookgruppen (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e).
   
  Overførsel af oplysninger til tredjelande
  I forbindelse med brug af databehandlere, overfører vi dine personoplysninger til USA. Overførslen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1 i form af EU kommissionens standardkontraktbestemmelser (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2 litra c) sammen med særlige foranstaltninger.
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Ved anmodning om medlemskab:
  Vi behandler kun oplysningerne om dig, indtil du er lukket ind i den Facebookgruppe, som er den mest relevante for dig.
   
  Oplysninger, du giver i Facebookgruppen:
  Vi sletter Facebookgrupperne hvert 5. år, hvorefter vi danner nye grupper. Det betyder, at vi har dine oplysninger i maksimalt 5 år, hvorefter de slettes.

 • Personer, der benytter vores apps

  Sammenholdet
   
  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Når du opretter dig som bruger i Sammenholdet, som Kræftens Bekæmpelse udbyder, indsamler vi følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - De indlæg og opgaver du opretter og deltager i
  - Helbredsoplysninger og oplysninger om andre sociale og private forhold (som du eller dit netværk oplyser)
  - Foto
  - Adgangskode
  - Netværksnavn
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Generelt indsamler vi oplysningerne med henblik på administration af app’en samt for at kunne udbyde tjenesterne i app’en. Vi kan også behandle oplysninger for at udføre support, besvare spørgsmål, samt med henblik på at udarbejde statistik og forbedre app’ens indhold.
   
  Mere specifikt er formålet med Sammenholdet: At ingen skal stå alene med kræft. Sammenholdet skal sikre, at man som pårørende eller kræftpatient kan blive et del af et netværk, hvor man kan hjælpe hinanden med at klare hverdagen.
   
  Deling af dine oplysninger
  Ved brug af Sammenholdet videregiver vi dine oplysninger til de personer, som er i dit netværk i Sammenholdet.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vi indsamler, behandler og videregiver oplysninger om dig på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer oplysningerne om dig i 2 år, efter du sidst har benyttet Sammenholdet.
   
   
  e-kvit og Xhale
   
  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Når du opretter dig som bruger i e-kvit eller Xhale, som Kræftens Bekæmpelse udbyder, indsamler vi følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Adresse
  - Telefonnummer
  - Brugernavn
  - Informationer om, hvordan du bruger app’en
  - IP-adresse
  - Rygevaner
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Generelt indsamler vi oplysningerne med henblik på administration af app’en samt for at kunne udbyde tjenesterne i app’en. Vi kan også behandle oplysninger for at udføre support, besvare spørgsmål samt med henblik på at udarbejde statistik og forbedre app’ens indhold.
   
  Mere specifikt er formålet med e-kvit og Xhale: At hjælpe personer i alle aldre med at stoppe med at ryge.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Hvis det er et barn, som benytter app’en, og barnet er under 16 år, skal forældrene give samtykket på barnets vegne.
   
  Derudover behandler vi dine oplysninger til statistikformål på baggrund af vores legitime interesse i at forbedre app’ens indhold (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer oplysningerne om dig i 2 år, efter du sidst har benyttet e-kvit eller Xhale. Det gør vi for bedst muligt at kunne servicere dig, da en passiv periode ikke nødvendigvis betyder, at du ikke ønsker at benytte e-kvit eller Xhale fremadrettet.
   
   
  Stafet for Livet-app’en
   
  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Stafet For Livet-app’en er et spejl af de oplysninger, som er offentliggjort på stafetforlivet.dk.

  Der vil på stafetforlivet.dk og Stafet For Livet-app’en kunne optræde navn, holdnavn og mail på deltagere samt billeder taget på stafetdagen. Med undtagelse af eventuelle videoer, billeder og billedtekster offentliggøres der ikke personoplysninger om fightere på stafetforlivet.dk eller i Stafet For Livet-app’en.
   
  Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i Stafet For Livet i kapitel ”Personer, der deltager i STAFET FOR LIVET (herunder også online-stafetter)”
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Generelt indsamler vi oplysningerne med henblik på administration af app’en samt for at kunne udbyde tjenesterne i app’en. Vi kan også behandle oplysninger for at udføre support, besvare spørgsmål, samt med henblik på at udarbejde statistik og forbedre app’ens indhold.
   
  Du kan læse mere specifikt formål med Stafet for Livet i kapitel ”Personer, der deltager i STAFET FOR LIVET (herunder også online-stafetter)”
   
  Deling af dine oplysninger
  Ved brug af Stafet for Livet-app’en videregiver vi dine oplysninger til de personer, som er i dit hold i stafetten.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vi offentliggør (videregiver) navn, holdnavn og mail i Stafet For Livet-app’en. Dette gør vi på baggrund af vores legitime interesse i at synliggøre Stafet For Livet og for at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber, herunder muligheden for sponsorater (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Overførsel af oplysninger til tredjelande
  I forbindelse med brug af databehandlere overfører vi dine personoplysninger til USA. Overførslen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1 i form af EU kommissionens standardkontraktbestemmelser (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2 litra c) sammen med særlige foranstaltninger.
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Med undtagelse af videoer, billeder og billedtekster slettes de personoplysninger, som fremgår af Stafet For Livet-app’en efter 1 år. Billeder af dig som deltager slettes som nævnt i kapitel ”Personer, der deltager i STAFET FOR LIVET (herunder også online-stafetter)”.

 • Modtagere af vores nyhedsbrev

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi indsamler følgende typer af personoplysninger, når du er modtager af vores nyhedsbreve:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Præferencer i forhold til kommunikation
  - Brugerinformation (herunder fx om du har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links i e-mailen du har åbnet)
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til følgende formål:
   

  1. Udsendelse af nyhedsbreve (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: dit navn, e-mail og præferencer)
    
  2. Kommunikation, dvs. forbedring af vores nyhedsbrev til læseren (følgende almindelige personoplysninger behandles til dette formål: dine præferencer og din brug af nyhedsbrevet)
    

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger i forhold til de forskellige formål er følgende:
   
  1. Udsendelse af nyhedsbreve
  Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger til dette formål er vores legitime interesse i som almennyttig organisation at udsende nyhedsbreve til dig, herunder at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  2. Kommunikation, dvs. forbedring af vores nyhedsbrev til læseren
  Vores grundlag for behandlingen af dine almindelige personoplysninger til dette formål er vores legitime interesse i at forbedre vores nyhedsbreve (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Når det er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler, indhenter vi dit samtykke, før vi sender nyhedsbreve til dig.
   
  Overførsel af oplysninger til tredjelande
  I forbindelse med at vi benytter en databehandler, overfører vi dine personoplysninger til USA. Overførslen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1 i form af EU kommissionens standardkontraktbestemmelser (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2 litra c) sammen med særlige foranstaltninger.
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse i vores database over nyhedsbrevsmodtagere. Vi gemmer dokumentationen for din tilmelding i 2 år efter afmelding. Det gør vi for efterfølgende at kunne dokumentere, at vores udsendelse af nyhedsbreve til dig har været lovlig.

 • Kunder i vores webshop

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  Vi indsamler følgende typer af personoplysninger, når du har registreret dig som kunde i vores webshop på webshop.cancer.dk eller foretaget et køb:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Adresse
  - Interesser
  - Købshistorik
  - Betalingsoplysninger
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne for at kunne behandle din ordre samt for at optimere vores webshop og for at sikre os, at du bliver præsenteret for det indhold, som vi vurderer, er mest relevant for dig.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for behandlingen af dine kontaktoplysninger er vores købsaftale med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vores grundlag for behandling af dine interesser og købshistorik er vores legitime interesse i at optimere vores webshop (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vi opbevarer dine oplysninger i henhold til reglerne i bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi sletter din købshistorik, dine kontaktoplysninger og dine interesser efter 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

 • Konkurrencedeltagere

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  Når du deltager i en konkurrence igennem Kræftens Bekæmpelse, indsamler vi følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Adresse
  - Oplysninger omtalt i forbindelse med konkurrencen
  - Oplysninger, som du i øvrigt deler i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen, herunder f.eks. helbredsoplysninger, billeder og oplysninger om andre sociale og private forhold
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Hvis du deltager i konkurrencer via vores hjemmeside eller sider på sociale medier, skal du desuden være opmærksom på, at vi kan behandle øvrige oplysninger i den forbindelse. Læs mere i kapitler ”Personer, der benytter vores hjemmesider” og ”Personer, der benytter vores sider på de sociale medier”.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler oplysningerne med henblik på, at du kan deltage i konkurrencen, herunder at kunne finde og kontakte en vinder af konkurrencen.
   
  Derudover indsamler vi oplysningerne med henblik på at kunne kontakte dig angående evaluering af konkurrencens indvirkning på dig og dine omgivelser.
   
  Endelig bruger vi dine oplysninger til at kontakte dig i forbindelse med vores almennyttige velgørende initiativer, for eksempel Landsindsamlingen, deltagelse i Stafet for Livet eller i vores kampagner.
   
  Hvis du har samtykket til, at vi må kontakte dig, vil vi tillige kunne kontakte dig med henblik på direkte markedsføring af vores erhvervsmæssige aktiviteter.
   
  Deling af dine oplysninger
  Vi kan videregive dine kontaktoplysninger til præmiesponsorer, hvis du vinder en konkurrence, med henblik på at du kan modtage din præmie.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  De almindelige oplysninger, vi behandler om dig som led i din deltagelse i vores konkurrencer, sker enten på grundlag af:
   
  1. Dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
   
  2. Den aftale du har indgået med os ved din deltagelse i vores konkurrencer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
   
  I de tilfælde hvor vi indsamler og behandler et billede af dig, gør vi det på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  I de tilfælde hvor vi behandler følsomme personoplysninger, gør vi det, enten:
   
  1. Fordi vi har fået dit samtykke til, at vi kan behandle oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
   
  2. Fordi du selv har offentliggjort oplysningerne (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
   
  Det vil fremgå af det konkrete samtykke, hvilke oplysninger vi indsamler og behandler, og hvad formålet med behandlingen er.
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Oplysninger om dig, herunder eventuelle billeder opbevares i 6 måneder, hvorefter de slettes. Det gør vi, for at vi kan udtrække vinderen, og for at vi eventuelt kan sende evalueringsskemaer angående konkurrencens påvirkning på dig og dine omgivelser. Ligeså vil eventuelle følsomme oplysninger, du har givet os, blive slettet efter 6 måneder.
   
  Øvrige oplysninger opbevares kun i så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og slettes senest efter 2 år. 
   
  Hvis du i forbindelse med din deltagelse i en konkurrence giver dit samtykke til, at vi kan kontakte dig, opbevarer vi oplysningerne, indtil du afmelder dig sådanne henvendelser fra os. Vi gemmer dokumentationen for dit samtykke i 2 år efter afmelding. Det gør vi for efterfølgende at kunne dokumentere, at vores kontakt til dig har været lovlig.

 • Deltagere i lotteriet

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Når du deltager i et af Kræftens Bekæmpelses lotterier indsamler og behandler vi følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Adresse
  - Lokalforening
  - Aktiviteter/tilknytningsforhold
  - Om deltagelse i lotteriet er opstået uopfordret
  - Status på aktiviteten (dato og beløb)
  - Lodnumre
  - Betalingsoplysninger
  - CPR-nummer (indsamles kun hvis du vinder i lotteriet)
   
  Hvis du deltager i vores lotteri via vores hjemmeside, skal du desuden være opmærksom på, at vi kan behandle øvrige oplysninger i den forbindelse. Læs mere i kapitel ”Personer, der benytter vores hjemmesider”.
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig-
   
  Formålet med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne med henblik på at afstemme og gennemføre lotterierne, herunder for at sende de fysiske lodder til din adresse og give direkte besked til vindere af en gevinst i lotteriet. CPR-nummer indsamler vi kun i det tilfælde, at du vinder i lotteriet, idet vi har brug for CPR-nummeret til at kunne udbetale præmien til din nem-konto.
   
  Vi bruger også oplysningerne til senere at kunne kontakte dig igen med henblik på at indsamle støttemidler til vores organisation, som har til formål at skabe opmærksomhed om kræftsagen. Vi registrerer, hvis du har orienteret os om, at du ikke vil kontaktes på en specifik kommunikationskanal, f.eks. på e-mail.
   
  Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger
  Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i lotteriet er vores aftale med dig om, at du spiller med i Kræftens Bekæmpelses lotterier (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
   
  Vores senere behandling af dine personoplysninger, for at kunne kontakte dig med henblik på indsamling, sker på grundlag af vores legitime interesse i fortsat at orientere dig om foreningens almennyttige aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandling af dine oplysninger
  Vi sletter dine oplysninger ud fra følgende forhold:
   
  Hvis vi har kontaktet dig angående vores lotteri, og du ikke har reageret på vores henvendelse, opbevarer vi dine oplysninger i op til 2 år efter denne kontakt.
   
  Hvis vi har kontaktet dig angående vores lotteri, og du har reageret på vores henvendelse, opbevarer vi dine oplysninger i op til 3 år efter, du senest har reageret på vores henvendelse.
   
  Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år fra indbetalingstidspunktet af hensyn til bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

 • Personer, der deltager i vores events

  Nedenfor kan du læse om generelle forhold i forhold til vores events, f.eks. Landsindsamlingen, Pink Cup, Brysternes motionsdag m.fl. Da Stafet for Livet er særlig i forhold til behandling af personoplysninger mv., kan du nedenfor læse om Stafet for Livet i et særskilt kapitel.
   
  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle
  Vi kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger, når du deltager på et af vores events:
   
  - For- og efternavn
  - Køn
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Adresse
  - Land
  - Eventtype
  - Deltagelseshistorik
  - Interesser
  - Billede
  - Video/lydoptagelse
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler som udgangspunkt dine personoplysninger fra dig. I nogle tilfælde modtager vi billeder og videooptagelser fra eksterne fotografer og filmselskaber, som vi har hyret til at tage billeder, videoer mv.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler oplysningerne for at kunne administrere din deltagelse på vores event. Herunder tager vi billeder mv. for at kunne udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber.
   
  Deling af dine personoplysninger
  Vi videregiver/offentliggør eventuelle billeder, videoer og billedtekster taget på vores events, f.eks. Landsindsamlingen, på vores hjemmesider, sociale medier mv., herunder kan det forekomme, at vi videregiver dine billeder til pressen for at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber.
   
  Hvis du deltager i Brysternes Motionsdag, kan vi offentliggøre dit for-og efternavn, køn, land, løbenummer, placering, evt. klub/firma og din løbstid (ikke gå-tid).
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vores grundlag for behandlingen af dine oplysninger, er vores aftale med dig om din deltagelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og vores legitime interesse i at behandle oplysninger om dine interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) til brug for de formål, der er beskrevet ovenfor.
   
  Billeder og videooptagelser:
  Hvis vi tager et billede (foto eller video) af dig, f.eks. når du er frivillig i en patientstøtteaktivitet, er karakteren og formålet af billedet afgørende for, hvilket retsgrundlag vi bruger. Vi vil altid tage højde for, hvorledes de afbildede personer fremstilles, og i hvilken sammenhæng billedet anvendes.
   
  Hvis formålet med billedet ligger inden for vores vedtægtsbestemte formål, behandler vi billedet på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Hvis billedet derimod bruges til et andet formål, eller hvis man på billedet kan se, at du er kræftsyg, så indhenter vi dit samtykke til vores brug af billedet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  I nogle tilfælde videregiver vi billeder eller videomateriale af dig til andre, f.eks. pressen. Hvis formålet med videregivelsen sker hensyn til vores vedtægtsbestemte formål, sker videregivelsen på baggrund af vores legitime interesse i at udbrede Kræftens Bekæmpelses budskaber (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis formålet med videregivelsen derimod sker til et andet formål, eller vores behandlingshjemmel er baseret på et samtykke, indhenter vi dit samtykke til videregivelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2. litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer oplysningerne i op til 5 år efter din deltagelse på vores events.

 • Personer, som tænder et lys

  Når mørket falder på, tænder vi lys til støtte for dem, der kæmper mod kræften eller til minde om dem, vi har mistet til kræft.
   
  Deling af dine personoplysninger
  Vi videregiver dine personoplysninger, navn og personlig hilsen på vores hjemmesider samt på selve stafetten.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen, behandlingen og videregivelsen af dine personoplysninger er vores aftale med dig om at tænde lys (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
   
  Varighed for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år. Dette gør vi for at kunne opfylde bogføringslovens krav om opbevaring af betalingsoplysninger.
   
  Dit tændte lys, herunder din personlige hilsen samt navn på den du mindes eller støtter, slettes 1 år efter.

 • Sponsorer

  Dette kapitel omfatter privatpersoner og enkeltmandsvirksomheder, som sponsorerer deltagere, hold eller en stafet på Stafet For Livet.
   

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle om dig som sponsor
  Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger:
   
  - Betalingsoplysninger
  - Navn
  - E-mail
  - Telefonnummer
  - Adresse
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler, behandler og videregiver oplysningerne om dig for at kunne administrere dit sponsorat. Herunder kan du vælge at offentliggøre dit navn eller firmanavn på stafetforlivet.dk, som derved også vises i Stafet For Livet-app’en, for at vise, at du støtter Kræftens Bekæmpelses arbejde.
   
  Deling af dine personoplysninger
  Hvis du ønsker det, offentliggør vi dit navn eller firmanavn på vores hjemmeside stafetforlivet.dk og i Stafet For Livet-app’en.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  Vores grundlag for indsamlingen, behandlingen og videregivelsen af dine personoplysninger er vores aftale med dig om dit sponsorat. (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) og vores legitime interesse i at offentliggøre dig som sponsor (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine betalingsoplysninger i 5 år. Dette gør vi for at kunne opfylde bogføringslovens krav om opbevaring af betalingsoplysninger
   
  Personoplysninger, som er offentliggjort på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside stafetforlivet.dk og Stafet For Livet-app’en, slettes efter 1 år.

 • Personer, der kan ses på videoovervågning af Kræftens Bekæmpelses arealer

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  I forbindelse med vores videoovervågning indsamler vi følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Billede af dig, når du passerer én af vores døre, hvor der er videoovervågning
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Fra vores kameraer der optager fysiske personer, der færdes på vores områder.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Formålet med videoovervågningen er at skabe tryghed og sikkerhed i vores organisation.
   
  Kameraerne er placeret indenfor og udenfor ved indgange fra gaden og ved indgange til udvalgte afdelinger. De steder, hvor der er videoovervågning, vil der være skiltning herom.
   
  Deling af dine oplysninger
  Relevante udklip af videoovervågningen til brug for en konkret efterforskning kan blive videregivet til politiet.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vi indsamler, behandler og videregiver dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at skabe sikkerhed og tryghed i vores organisation (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer videooptagelser i 30 dage.
   
  Vi kan dog opbevare udklip i en længere periode i forhold til bevissikring af konkrete hændelser, f.eks. i forbindelse med et tyveri.

 • Gæster på Strandboulevarden

  Oplysninger, som vi indsamler og behandler
  I forbindelse med vores modtagelse af gæster på Strandboulevarden indsamler vi følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Navn
  - Oplysninger om tilstedeværelse (tidsrum og navn på personen fra Kræftens Bekæmpelse, du skal mødes med)
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi indsamler oplysningerne fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne om dig for at kunne registrere vores gæster i huset til at skabe sikkerhed og tryghed i vores organisation. Dette sker ved, at vores gæster bedes om at skrive navn og oplysninger om tilstedeværelse på en fysisk liste ved receptionen.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
  Vi indsamler og behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at skabe sikkerhed og tryghed i vores organisation (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer dine oplysninger i 30 dage, hvorefter de fysiske gæstelister bliver makuleret.

 • Jobansøgere

  English version below

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle

  Når du søger om en stilling hos Kræftens Bekæmpelse, kan vi behandle nedenstående personoplysninger om dig.

  Vi kan behandle de oplysninger, som du uploader i vores rekrutteringssystem HR Manager Talent Recruiter, eller som du giver os på anden måde, f.eks. via e-mail:

  1. Dit CV og motiverede ansøgning
  2. For- og efternavn
  3. Fysisk adresse
  4. (Mobil)telefonnummer
  5. E-mailadresse
  6. Statsborgerskab
  7. Uddannelsesmæssig baggrund
  8. Eksamensbevis
  9. Tidligere beskæftigelse og nuværende stilling
  10. Video (det er frivilligt, om du vil uploade en præsentationsvideo til din ansøgning)
  11. Dine præferencer. Ift. geografi og fagområde, hvis du er uopfordret jobansøger
  12. Evt. andre oplysninger, du vælger at give os

   

  Derudover kan vi behandle følgende personoplysninger om dig:

  • Offentliggjorte oplysninger: Vi kan via offentlig søgning søge efter offentliggjorte oplysninger fra f.eks. sociale medier
  • IQ- og personlighedstest: Vi kan bede dig om at gennemføre et testforløb som led i rekrutteringsprocessen. Når det er relevant, vil du blive informeret om det i jobannoncen eller undervejs i rekrutteringsprocessen
  • Straffeattest/børneattest: I nogle tilfælde indhenter vi lovpligtige børneattester eller private straffeattester som led i rekrutteringsprocessen. Hvis sådanne attester er relevante for stillingen, indhentes de dog kun, for den valgte kandidat
  • Indhentelse af referencer: Vi kan vi indhente referencer hos personer fra tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter. Referencer indhentes efter aftale med dig, hvis du er den kandidat, vi går videre med ift. stillingen. Vores referenceindhentelse indeholder i udgangspunktet oplysninger om:
   • Dit navn, herunder oplysning om, at du har søgt en stilling i Kræftens Bekæmpelse
   • Stillingen, du har søgt, og referencepersonens perspektiv på dig ift. en sådan stilling
   • Stillingen, du havde hos den tidligere arbejdsgiver og din varetagelse af den
   • Din relation til kolleger/medarbejdere
   • Andet, referencepersonen finder vigtigt i sammenhængen  Hvor får vi dine oplysninger fra

  Som udgangspunkt modtager vi dine personoplysninger fra dig. Hvis vi anvender eksterne rekrutteringskonsulenter i rekrutteringsprocessen, kan vi modtage personoplysninger om dig fra en ekstern rekrutteringskonsulent. Vi kan også efter aftale med dig modtage oplysninger om dig fra tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter i forbindelse med indhentelse af referencer. Hvis vi indhenter straffeattest eller lovpligtig børneattest på dig, modtager vi oplysninger om dig fra Rigspolitiet.


  Vi deler dine oplysninger

  Hvis vi beder dig om at gennemføre et testforløb som led i rekrutteringsprocessen, deler vi dine personoplysninger (for- og efternavn, (mobil)telefonnummer og e-mailadresse) med en ekstern rekrutteringskonsulent.

  I forbindelse med besættelsen af visse forskerstillinger bruger vi eksterne forskningsfaglige bedømmere i rekrutteringsprocessen. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af stillingsopslaget.

  Derudover bruger vi andre databehandlere i forbindelse med din jobansøgning.

  Formålet med indsamlingen og behandlingen


  Vi behandler dine oplysninger til følgende formål:

  1. At finde den bedst egnede kandidat til en stilling i Kræftens Bekæmpelse (det drejer sig om følgende almindelige personoplysninger: De oplysninger der fremgår af CV og motiveret ansøgning, herunder uddannelsesmæssig baggrund, eksamensbevis, tidligere beskæftigelse og nuværende stilling, video (hvis du har uploadet en præsentationsvideo til din ansøgning), dine præferencer ift. geografi og fagområde, offentliggjorte oplysninger fra f.eks. sociale medier, oplysninger fra et evt. gennemført testforløb, oplysninger fra indhentet straffeattest/børneattest, oplysninger fra indhentede referencer) 

  2. At sikre, at vi har et relevant grundlag for at besvare henvendelser fra jobansøgere, der ønsker feedback på deres ansøgninger (det drejer sig om følgende almindelige personoplysninger: CV og motiveret ansøgning, for- og efternavn, fysisk adresse, (mobil)telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsesmæssig baggrund, eksamensbevis, tidligere beskæftigelse og nuværende stilling, video (hvis du har uploadet en præsentationsvideo til din ansøgning), dine præferencer ift. geografi og fagområde, offentliggjorte oplysninger fra f.eks. sociale medier)

  3. At kunne dokumentere forløbet af rekrutteringsprocessen i tilfælde af indsigelser fra jobansøgere, der har fået afslag (det drejer sig om følgende almindelige personoplysninger: CV og motiveret ansøgning, for- og efternavn, fysisk adresse, (mobil)telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsesmæssig baggrund, eksamensbevis, tidligere beskæftigelse og nuværende stilling, video (hvis du har uploadet en præsentationsvideo til din ansøgning), dine præferencer ift. geografi og fagområde, offentliggjorte oplysninger fra f.eks. sociale medier, oplysninger fra et evt. gennemført testforløb, oplysninger om indhentet straffeattest/børneattest, oplysninger fra indhentede referencer).

  4. At kunne kontakte en jobansøger, hvis den rekrutterende afdeling påtænker inden for maksimalt 3 måneder at ansætte yderligere medarbejdere til stillinger, hvor den pågældende jobansøger vil kunne være egnet (det drejer sig om følgende almindelige personoplysninger: CV og motiveret ansøgning, for- og efternavn, fysisk adresse, (mobil)telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsesmæssig baggrund, eksamensbevis, tidligere beskæftigelse og nuværende stilling, video (hvis du har uploadet en præsentationsvideo til din ansøgning), dine præferencer ift. geografi og fagområde, offentliggjorte oplysninger fra f.eks. sociale medier, oplysninger fra et evt. gennemført testforløb).

  5. At maksimere udbyttet af vores udgifter til annoncering af ledige stillinger. For eksempel spørges jobansøgeren i forbindelse med jobansøgningen, hvor jobansøgeren har set vores jobopslag (det drejer sig om følgende almindelige personoplysninger: Oplysning om, hvordan jobansøgeren blandt forskellige valgmuligheder er blevet opmærksom på vores jobopslag (www.cancer.dk, gennem netværk, gennem en ansat i Kræftens Bekæmpelse, Jobindex og LinkedIn) og oplysninger om e-mailadresse, for- og efternavn, fysisk adresse, (mobil)telefonnummer).

  Profilering

  Vi anvender profilering, hvis du gennemfører et testforløb som led i rekrutteringsprocessen. Testforløbet kan omfatte f.eks. en færdighedstest/cases eller en personlighedstest, som kan bidrage til at identificere din fortrukne adfærd i forhold til arbejde og samarbejde eller en afdækning af dine logiske og analytiske evner. Testresultatet tegner en profil af dig i forhold til kravene i jobbet og indgår i den samlede individuelle vurdering af dine kompetencer og kvalifikationer (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

  Retsgrundlaget for behandlingen af formål 1:


  Vi indsamler og behandler dine almindelige personoplysninger på baggrund af dit ønske om at komme i betragtning til en stilling i Kræftens Bekæmpelse og vores legitime interesse i at besætte en stilling i Kræftens Bekæmpelse med den bedst egnede kandidat (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 


  Vi indsamler og behandler dine almindelige personoplysninger, som du har offentliggjort på sociale medier på baggrund af vores legitime interesse i at kende dig som kandidat (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). eller på baggrund af din offentliggørelse, hvis der er tale om følsomme personoplysninger (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e).
   
  Hvis vi beder dig gennemføre et testforløb som led i rekrutteringsprocessen deler vi dit for- og efternavn, (mobil)telefonnummer og e-mailadresse med den rekrutteringskonsulent, som gennemfører testen. Derudover, indsamler og behandler vi dine personoplysninger fra testforløbet, dvs. resultaterne. Vi deler, indsamler og behandler dine personoplysninger (dit for- og efternavn, (mobil)telefonnummer og e-mailadresse samt testresultater) på baggrund af vores legitime interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

  I de situationer, hvor vi indhenter børneattest, gør vi det som følge af bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (børneattestloven) med tilhørende bekendtgørelser (databeskyttelsesforordningens artikel 10).

   

  I de situationer, hvor vi indhenter straffeattest, gør vi det på baggrund af dit samtykke over for Rigspolitiet til, at din straffeattest må udleveres til os, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10.


  Vi indhenter referencer fra dine tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter efter aftale med dig på baggrund af vores legitime interesse i at finde den rette kandidat, herunder videregiver vi oplysninger om, at du har søgt en stilling hos os til de relevante tredjeparter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af formål 2:

  Vi opbevarer dine personoplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, på baggrund af vores legitime interesse i at have et relevant grundlag for at besvare en evt. henvendelse fra dig med ønske om feedback på din ansøgning.

  Retsgrundlaget for behandlingen af formål 3:

  Vi opbevarer dine personoplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og f og artikel 10 samt databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og børneattestloven på baggrund af vores legitime interesse i at  kunne dokumentere forløbet af rekrutteringsprocessen i tilfælde af indsigelser fra jobansøgere, der har fået afslag.

  Retsgrundlaget for behandlingen af formål 4:

  I forhold til andre potentielle stillinger i den rekrutterende afdeling i Kræftens Bekæmpelse behandler vi dine almindelige personoplysninger på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).


  Retsgrundlaget for behandlingen af formål 5:

  Vi indsamler og behandler dine oplysninger om, hvor du har set vores jobopslag på baggrund af vores legitime interesse i at maksimere udbyttet af Kræftens Bekæmpelses udgifter til annoncering af ledige stillinger (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 

  Varighed for behandlingen af dine oplysninger

  Hvis du søger en opslået ledig stilling i Kræftens Bekæmpelse, opbevarer vi din ansøgning, dit CV og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, i højst 3 måneder efter, at du har uploadet din ansøgning mv. til Talent Recruiter. 

  Hvis du har søgt en stilling i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, opbevarer vi din ansøgning, dit CV og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, i højst 6 måneder efter, at du har uploadet din ansøgning mv. til Talent Recruiter.

  Hvis du uopfordret søger en stilling i Kræftens Bekæmpelse, eller hvis du søger en stilling hos os via dit netværk, opbevarer vi din ansøgning, dit CV og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os, i højst 6 måneder efter, at du har uploadet din ansøgning mv. til Talent Recruiter, eller du på anden måde, f.eks. via e-mail, har givet os dine oplysninger.

  Hvis du har samtykket til, at vi må opbevare dine oplysninger til brug for andre potentielle stillinger, opbevarer vi dine oplysninger i højst 3 måneder efter dit samtykke hertil er indhentet.


  Hvis du bliver ansat, vil din ansøgning og eventuelle andre oplysninger, som du har givet os blive opbevaret under dit ansættelsesforhold og i en periode efter. Samtidig med tilbud om ansættelse vil du modtage information om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger via Kræftens Bekæmpelses privatlivspolitik for ansatte.  Job applicants


  Personal data we may collect and process

  When you apply for a position at the Danish Cancer Society, we may process the following personal data about you.

  We may process the information that you upload in our recruitment system HR Manager Talent Recruiter or that you provide for us in other ways, e.g., by email:

  1. Your CV and motivated application
  2. First and last name
  3. Physical address
  4. (Mobile) phone number
  5. E-mail address
  6. Citizenship
  7. Educational background
  8. Diploma
  9. Previous employment and current position
  10. Video (uploading a presentation video to your application is voluntary)
  11. Your preferences. In relation to geography and professional area, if you are an unsolicited job applicant
  12. Any other information you choose to provide to us


  In addition, we may process the following personal data about you:

  • Published information: We may search for published information about you from e.g., social media via public search

  • IQ and personality tests: We may ask you to complete a test course as part of the recruitment process. When relevant, you will be informed about it in the job advertisement or during the recruitment process

  • Criminal record/child certificate: In some cases, we obtain a statutory child certificate or private criminal records as part of the recruitment process. However, if such certificates are relevant to the post, they shall only be obtained for the selected candidate

  • Obtaining references: We may obtain references from individuals from previous employers or other relevant third parties. References will be obtained by agreement with you if you are the candidate we are proceeding with in relation to the position. Our obtaining of references basically contains information about:

   • Your name, including information that you have applied for a position with the Danish Cancer Society
   • The position you have applied for and the reference person's perspective on you in relation to such a position
   • The position you held with the previous employer and your performance of it
   • Your relationship with colleagues/employees
   • Other things the reference person finds important in the context


  Where do we get your information from

  As a starting point, we receive your personal information from you. If we use external recruiters in the recruitment process, we may receive personal data about you from an external recruiter. We may also, in agreement with you, receive information about you from former employers or other relevant third parties in connection with obtaining references. If we obtain a private criminal record or a statutory child certificate for you, we will receive information about you from the Danish National Police.


  We share your personal data

  If we ask you to complete a test as part of the recruitment process, we will share your personal data (first and last name, (mobile) phone number and email address) with an external recruiter.

  In connection with the filling of certain research positions, we use external research assessors in the recruitment process. If this is the case, it will be stated in the vacancy notice.

  In addition, we use other data processors in connection with your job application.

  Purpose of collection and processing

  We process your personal data for the following purposes:

  1. To find the most suitable candidate for a position at the Danish Cancer Society (this concerns the following general personal data: The information stated in CV and motivated application, including educational background, diploma, previous employment and current position, video (if you have uploaded a presentation video to your application), your preferences in relation to geography and professional area, published information from e.g. social media,  information from any completed test course, information from obtained private criminal record/statutory child certificate, information from obtained references)

  2. To ensure that we have a relevant basis for responding to inquiries from job applicants who want feedback on their applications (this concerns the following general personal data: CV and motivated application, first and last name, physical address, (mobile) telephone number, email address, educational background, diploma, previous employment and current position, video (if you have uploaded a presentation video to your application), your geography and professional area preferences, published information from e.g. social media)

  3. To be able to document the progress of the recruitment process in case of objections from job applicants who have been rejected (this concerns the following general personal data: CV and motivated application, first and last name, physical address, (mobile) telephone number, email address, educational background, diploma, previous employment and current position, video (if you have uploaded a presentation video to your application), your preferences in relation to geography  and professional area, published information from e.g. social media, information from any completed test course, information about obtained private criminal record/statutory child certificate, information from obtained references).

  4. To be able to contact a job applicant if the recruiting department intends to recruit additional staff within a maximum of 3 months for positions for which the job applicant in question could be suitable (this concerns the following general personal data: CV and motivated application, first and last name, physical address, (mobile) telephone number, e-mail address,  educational background, diploma, previous employment and current position, video (if you have uploaded a presentation video to your application), your preferences in relation to geography and professional area, published information from e.g. social media, information from any completed test course).

  5. To maximize the return on our job vacancy advertising costs. For example, in connection with the job application, the job applicant is asked where the job applicant has seen our job postings (this concerns the following general personal data: Information about how the job applicant among various options has become aware of our job advertisements (www.cancer.dk, through networks, through an employee of the Danish Cancer Society, Jobindex and LinkedIn) and information about email  address, first and last name, physical address,  (mobile) phone number).


  Profiling

  We use profiling if you complete a test course as part of the recruitment process. The test process may include, for example, an aptitude test/cases or a personality test, which can help identify your preferred behavior in relation to work and collaboration or an uncovering of your logical and analytical abilities. The test result draws a profile of you in relation to the requirements of the job and is included in the overall individual assessment of your competencies and qualifications (Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation).

  Legal basis for processing your personal data

  Legal basis for processing purpose 1:

  We collect and process your non-sensitive personal data based on your wish to be considered for a position at the Danish Cancer Society and our legitimate interest in filling a position at the Danish Cancer Society with the most suitable candidate (Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation).


  We collect and process your personal data that you have published on social media based on our legitimate interest in knowing you as a candidate (Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation) or based on your disclosure in the case of sensitive personal data (Article 9(2)(e) of the General Data Protection Regulation).


  If we ask you to complete a test course as part of the recruitment process, we will share your first and last name, (mobile) phone number and email address with the recruiter who performs the test. In addition, we collect and process your personal data from the test course, i.e., the results. We share, collect, and process your personal data (your first and last name, (mobile) telephone number and email address as well as test results) based on our legitimate interest in finding the most suitable candidates for a job with us (Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation).


  In situations where we obtain a statutory child certificate, we do so based on the consolidating regulation of the Act on obtaining a child certificate on employment of staff, etc. (the Child Certificate Act) and related executive orders (Article 10 of the General Data Protection Regulation). 


  In situations where we obtain a private criminal record, we do so based on your consent to the Danish National Police that your private criminal record may be handed over to us, cf. section 8(3) of the Danish Data Protection Act, cf. Article 10 of the General Data Protection Regulation.


  We obtain references from your former employers or other relevant third parties in agreement with you based on our legitimate interest in finding the right candidate, including passing on information that you have applied for a position with us to the relevant third parties (Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation).


  Legal basis for processing purpose 2:

  We store your personal data after the recruitment process has been completed based on Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation because of our legitimate interest in having a relevant basis for responding to any inquiry from you requesting feedback on your application.


  Legal basis for processing purpose 3:


  We store your personal data after the recruitment process has been completed based on Article 6(1)(c) and (f) and Article 10 of the General Data Protection Regulation and section 8(3) of the Danish Data Protection Act and Article 9(2)(f) of the General Data Protection Regulation, cf. Article 6(1)(c) and the Danish Child Certificate Act on the basis of our legitimate interest in documentation of the progress of the recruitment process in case  of objections from job applicants who have been rejected.


  Legal basis for processing purpose 4:

  In relation to other potential positions in the recruiting department of the Danish Cancer Society, we process your ordinary personal data based on your consent (Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation).


  Legal basis for processing purpose 5:

  We collect and process your information about where you have seen our job postings based on our legitimate interest in maximising the benefits of the Danish Cancer Society's expenses for advertising vacancies (Article 6(1)(f) of the General Data Protection Regulation).  


  Duration of processing of your data


  If you apply for an advertised vacancy at the Danish Cancer Society, we store your application, CV, and any other information you have provided for us for a maximum of 3 months after you have uploaded your application, etc. to Talent Recruiter.


  If you have applied for a position at the Danish Cancer Society's Research Center, we store your application, CV, and any other information that you have provided for us for a maximum of 6 months after you have uploaded your application, etc. to Talent Recruiter.


  If you apply unsolicited for a position with the Danish Cancer Society, or if you apply for a position with us via your network, we store your application, CV, and any other information that you have provided for us for a maximum of 6 months after you have uploaded your application, etc. to Talent Recruiter, or you in any other way, e.g. by e-mail,  have provided us with your information.


  If you have consented to our storing of your information for use in other potential positions, we retain your information for a maximum of 3 months after your consent to this.


  If you are hired as an employee, your application and any other information you have provided to us will be stored during your employment and for a period after. When you receive an offer of employment, we will provide you with information about how we handle your personal data as an employee (the Danish Cancer Society's privacy policy for employees).

 • Whistleblowere

   
  English version below

   
  I dette kapitel beskrives vores behandling af personoplysninger om dig, der foretager en indberetning til vores whistleblowerordning.
   
  Der henvises i øvrigt til særskilte retningslinjer for whistleblowerordningen, hvoraf det bl.a. fremgår, hvem der kan foretage indberetninger, og hvem der kan indberettes om:
   
  Whistleblowerordning
   

  Oplysninger, som vi kan indsamle og behandle om dig
  Når du foretager en indberetning til Kræftens Bekæmpelses whistleblowerordning, kan vi indsamle følgende typer af personoplysninger om dig:
   
  - Identifikationsoplysninger, herunder dit navn, din adresse, din mailadresse, dit telefonnummer og lignende, hvis du vælger at give sådanne oplysninger
  - Din indberetning
  - En optagelse af din stemme, hvis du vælger at indberette mundligt via whistleblowerordningens telefonsvarerfunktion
   
  Hvor får vi dine oplysninger fra
  Vi modtager som udgangspunkt dine personoplysninger fra dig.
   
  Formål med indsamlingen og behandlingen
  Vi indsamler og behandler personoplysningerne om dig for at:
   

  1. Kunne registrere, dokumentere og behandle din indberetning til whistleblowerordningen. Det kan være både indberetninger om forhold omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerloven og whistleblowerordningen og indberetninger, som falder uden for anvendelsesområdet.
    
  2. Kunne optage, dokumentere og afskrive din mundlige indberetning via whistleblowerordningens telefonsvarerfunktion.

  Deling af dine oplysninger
  Vi kan videregive personoplysninger om dig til en række relevante aktører i forbindelse med håndteringen af din indberetning, herunder: advokater, revisorer, politiet, offentlige myndigheder. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af formål 1:
  Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af lov samt vores legitime interesse i at kunne registrere og dokumentere indberetninger (§ 22 i lov om beskyttelse af whistleblowere, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra c, artikel 9, stk. 2, litra f, databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, og § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f).
   
  Hvis det er relevant, kan vi også behandle personoplysningerne for at opfylde en retlig forpligtelse (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og artikel 9, stk. 2, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 12).
   
  Retsgrundlaget for behandlingen af formål 2:
  Vi indsamler og behandler din optagelse af din stemme på whistleblowerordningens telefonsvarer på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
   
  Varighed for behandlingen af dine oplysninger
  Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og så længe, det er nødvendigt af hensyn til forældelse af retskrav. Vi opbevarer som hovedregel ikke personoplysninger længere end 5 år fra tidspunktet, hvor vi afslutter behandlingen af din indberetning.
   
  Hvis du foretager en mundlig indberetning via whistleblowerordningens telefonsvarerfunktion, opbevarer vi din stemmeoptagelse i op til 30 dage.
   

  ____________________________

   
   
  Whistleblowers

   
  This chapter describes our processing of personal data about you who submits a report to our whistleblower system.
   
  Reference is also made to the specific guidelines for the whistleblower system, which, among other things, specify who may report and who may be reported:
   
  Whistleblower system
   

  Personal data we may collect and process about you
   
  When you report to the Danish Cancer Society's whistleblower system, we may collect the following types of personal data about you:
   
  - Identification information, including your name, address, email address, telephone number and the like, if you choose to provide such information
  - Your report
  - A recording of your voice if you choose to report orally via the whistleblower system's voicemail function
   
  Where do we get your personal data from
  We generally receive your personal data from you.
   
  Purpose of data collection and processing
  We collect and process the personal data about you in order to:
   

  1. Be able to register, document and process your report to the whistleblower system. This can be both reports on matters covered by the scope of the Danish Act on the Protection of Whistleblowers and the whistleblower system and reports that fall outside the scope.
    
  2. Be able to record, document and transcribe your oral report via the whistleblower system's voicemail function.

   
  Disclosure of your personal data
  We may disclose personal data about you to a number of relevant actors in connection with the handling of your report, including lawyers, accountants, the police, public authorities. In each individual case, we will assess whether the disclosure requires your consent, or whether the disclosure can take place on a different legal basis.
   
  The legal basis for the processing of your personal data
   
  The legal basis for the treatment of purpose 1:
  We process your personal data on the basis of law and our legitimate interest in being able to register and document reports (section 22 of the Danish Act on the Protection of Whistleblowers, article 6 (1) (c) of the General Data Protection Regulation, article 9 (2) (f) of section 8 of the Danish Data Protection Act , subsection 5, and section 11, subsection 2, no. 4, cf. section 7 (1) of the Danish Data Protection Act, cf. article 9 (2) (f) of the General Data Protection Regulation, article 6 (1) (f) of the General Data Protection Regulation).
   
  If relevant, we may also process the personal data in order to fulfill a legal obligation (article 6 (1) (c) and article 9 (2) (b) of the General Data Protection Regulation, cf. section 12 of the Danish Data Protection Act).
   
  The legal basis for the treatment of purpose 2:
  We collect and process your recording of your voice on the Whistleblower's voicemail based on your consent (article 6 (1) (a) of the General Data Protection Regulation).
   
  Duration of processing of your personal data
  We retain personal data for as long as is necessary to fulfill the purposes set out above and for as long as is necessary for the expiration of legal claims. As a general rule, we do not store personal data for longer than 5 years from the time we complete the processing of your report.
   
  If you make an oral report via the whistleblower system's voicemail function, we will keep your voice recording for up to 30 days.

Betalinger

Hvis du støtter os og giver et bidrag, melder dig ind i Kræftens Bekæmpelse, køber et produkt i vores webshop, eller foretager andre betalinger, sker betalingen via betalingsløsningen QuickPay, som opbevarer dine betalingskortoplysninger. Betaling via QuickPay sker via en Nets-godkendt og PCI-certificeret betalingsløsning.

Cookies

Når du besøger og bruger vores hjemmeside, skal du acceptere vores Cookiepolitik i vores cookie pop-up. Klik på ’Cookiepolitik’-knappen, som ligger i bunden af alle vores sider og vælg ’Vis detaljer’ for at se vores Cookiepolitik.

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside, til at føre webstatistik og til at støtte markedsføringen af vores tjenester. Du kan altid afvise eller slette eksisterende cookies ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvordan du afviser, kommer an på, hvilken browser du bruger. Se vejledning her: https://minecookies.org/cookiehandtering/

Du skal være opmærksom på, at hvis du afviser cookies, er der visse funktioner og services på vores hjemmeside, som du ikke kan bruge.

Vi gør opmærksom på, at andre, herunder sociale medier, kan tænkes at placere cookies eller anden dataindsamlingsteknologi på eller via vores hjemmeside. I vores cookie pop-up kan du under ”detaljer” få et klart overblik over, hvilke cookies vi anvender samt over den tracking, der finder sted.

Hvordan vi opbevarer de oplysninger, vi indsamler

Dine personoplysninger indsamles og opbevares, og vi passer godt på dem. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere, og vi kontrollerer vores sikkerhedsforanstaltninger således, at oplysningerne ikke hændeligt eller ulovligt slettes, forringes eller fortabes, ligesom de ikke kommer til uvedkommende tredjemands kendskab eller på anden måde misbruges eller bruges i uoverensstemmelse med lovgivningen.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi har med behandlingen.

Oplysningerne lagres som altovervejende hovedregel på servere inden for EU. Hvis overførsler uden for EU finder sted, er disse og hjemlen for overførslen angivet i de enkelte kapitler ovenfor. Vi påser, at vores databehandlere har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Deling af dine personoplysninger i øvrigt

Udover hvad der er anført ovenfor, kan vi dele dine personoplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder, såsom SKAT.

Vi kan overdrage dine personoplysninger, når vi i god tro mener, at dette er nødvendigt for:

 • at overholde lovkrav, herunder hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personoplysninger med retshåndhævende myndigheder
 • at håndhæve eller anvende vores forretningsbetingelser
 • at beskytte vores rettigheder, ejendom eller sikkerhed, vores medarbejdere eller andre

Du kan læse mere om, hvem vi videregiver dine oplysninger til under de enkelte kapitler.

Dine rettigheder

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder omfatter følgende:

 • Ret til at trække dit samtykke tilbage: Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se vores kontaktoplysninger nedenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke, inden det trækkes tilbage. Endvidere vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.
 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Anmod om at få indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
 • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger. Anmod om at få slettet dine personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger: Du har altid denne ret til indsigelse, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.
 • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
 • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere www.datatilsynet.dk hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret. Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende: Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33193200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os på persondata@cancer.dk.

Kontaktoplysninger – Dataansvarlig og DPO

Den dataansvarlige for dine oplysninger er:

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
2100 København Ø
Tlf.: 35 25 75 00
Fax: 35 25 77 01
E-mail: info@cancer.dk
CVR: 55629013

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

dpo@cancer.dk
 

Ændringer og opdateringer

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre denne privatlivspolitik. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Senest opdateret: januar 2024

Generelle brugerbetingelser

Etiske regler