Gå til sygdomsliste

Find din lokalforening

Kræftens Bekæmpelse har lokalforeninger over hele Danmark

Lokalforeningerne skaber sammenhold og lokale fællesskaber om kræftsagen. Det er her Kræftens Bekæmpelses mærkesager bliver sat på den lokale dagsorden, de lokale indsatser koordineres og medlemsdemokratiet styrkes. Kræftens Bekæmpelse har ca. 100 lokalforeninger fordelt over hele landet.

Hvad laver en lokalforening i Kræftens Bekæmpelse?
Lokalforeningernes opgaver er mange og forskellige og falder inden for områderne indsamling, oplysning, forebyggelse, patientstøtte og lokalt kræftpolitisk arbejde.

Overordnet er lokalforeningernes funktion:

• at arbejde med at påvirke de lokale politikere i kræftrelaterede spørgsmål. Det kan f.eks. være at arbejde for at påvirke dem til at indføre røgfrie skoler.

• at stå for lokale aktiviteter, der har med indsamling, oplysning, forebyggelse og patientstøtte at gøre. Det kan f.eks. være at stå for koordinering og afholdelse af Kræftens Bekæmpelses landsindsamling.

Hvordan kan jeg blive en del af min lokalforening?
Hvis du er medlem af Kræftens Bekæmpelse, er du også automatisk medlem af lokalforeningen i din kommune.

Har du lyst til at blive en aktiv del af din lokalforening, så er der rig mulighed for det. Som frivillig er du selv med til at bestemme, hvilke aktiviteter I skal lave i din lokale forening. Du kan for eksempel hjælpe i dit lokalområde ved Kræftens Bekæmpelses årlige landsindsamling eller du kan være med til at bestemme hvilke andre lokale aktiviteter, der skal sættes i gang eller støttes.

Tag kontakt til din lokalforening
Her under kan du finde din lokalforening, og du er altid velkommen til at kontakte lokalforeningen, hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere:

Kort

Vælg region